Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

Det er totalt skivebom når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe indikerte at vi alle bør være på et nivå der vi ikke lenger trenger å løfte oss videre på utdanningsfeltet. Samtidig sår han tvil om Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en ordning man fortsatt ønsker å satse på.

Norge har behov for at noen miljø går foran og er spydspisser for å utvikle nye undervisningsmetoder, jobbe innovativt med utdanning og spre kunnskap om forskningsbasert praksis innen høyere utdanning.

SFU gjør nettopp dette. På lik linje med fremragende forskningsmiljø.

Forrige uke feiret vi ti år med SFU.

Prestisjeordningen ble først forvaltet av NOKUT og senere overført til det som i dag er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir). I etterkant av møtet kom det flere oppslag. Blant annet motivert av en twittermelding fra en av våre SFU-ledere Jostein Bakke:

Vår fakultet har begge SFU’ene som Universitetet i Bergen har. Vi er utrolig stolte over det de to sentrene bioCEED og iEarth får til.

Å løfte kvaliteten i utdanningen gjennom fokusert, langsiktig forskningsbasert tilnærming og innsats for å stimulere til kontinuerlig utvikling av undervisning, nye læringsmåter og en delingskultur er svært viktig.

SFU’ene våre har også en viktig rolle i å utvikle, spre kunnskap og praksis knyttet til utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring.

Vi kan nå bringe resultatene fra våre to SFU’er inn i utvikling av arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør.

Sammen med vårt Pedagogiske akademi – der seks av ti tilhører instituttene som har SFU’er – er dette med på å heve kvalitet og relevans i våre utdanninger gjennom kunnskapsutvikling og praksis.

MatNat har ambisjoner om å utvikle oss videre, og har fagmiljø som også i den neste runden vil sende søknad om å bli SFU.

Skal vi være i internasjonal klasse både innen forskning og utdanning skal vi selvsagt tilby fremragende FoU-basert utdanning, og den skal være basert på en forskende tilnærming til våre undervisningsmetoder.

Vi ønsker å:

  • Være innovative
  • Tilby læringsformer som vektlegger studentinvolvering
  • Drive kontinuerlig utvikling

Da må vi åpne for å:

  • Videreutvikle oss
  • Skape et kollegialt felleskap rundt utdanning
  • Vurdere oss selv opp mot internasjonale standarder på våre fagfelt

SFU-ordningen gir høyere utdanning samme prestisje som senter-ordninger innenfor forskning. Den er et nødvendig virkemiddel for å skape fremragende kvalitet og innovativ praksis i høyrere utdanning.

Den bør være kommet for å bli!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.