Derfor skal vi redusere midlertidigheten

Norge har stort sett et godt regulert arbeidsliv hvor den enkelte arbeidstaker har rettigheter og plikter som skaper forutsigbarhet og tillit.  Dette er en viktig kvalitet ved det norske samfunnet. Samtidig konkurrerer forskningsinstitusjonene på et internasjonalt arbeidsmarked, hvor oppfatning av rettigheter og plikter ikke nødvendigvis samsvarer med norsk regelverk. De siste årene har fakultetet rekruttert…Continue reading Derfor skal vi redusere midlertidigheten

Slik skal vi utdanne kandidater samfunnet etterspør

Forrige uke fikk det nye fakultetsstyret og instituttledergruppen en svært inspirerende presentasjon av bioCEED, som er vårt senter for fremragende utdanning (SFU). Deretter fikk vi høre om iEarth-søknaden som nesten nådde opp i kvalifiseringen om å få SFU status i år. BioCEED har vært en pådriver for å tenke nytt om utdanning ved vårt fakultet,…Continue reading Slik skal vi utdanne kandidater samfunnet etterspør

Gode utdanningsarealer sikrer framtiden

EnTek-bygget og rehabilitering av Realfagbygget er høyt prioriterte prosjekt for fakultetet og UiB. For noen uker siden reiste en delegasjon fra UiB, Christian Michelsen Research og Høgskulen på Vestlandet til Københavns universitet og Danmarks tekniske universitet. Målet var å bli inspirert av laboratorium- og undervisningsbygg der. Det var svært spennende å se hvordan begge disse…Continue reading Gode utdanningsarealer sikrer framtiden