Statsbudsjettet og MatNat-fakultetet

Regjeringen har nettopp lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Hva betyr det for oss?
For det første kom det ingen overraskelse som gjør at økonomene ved UiB sentralt og lokalt må endre på regnestykkene de allerede har lagt for neste år. Det eneste unntaket fra dette er at UiB fikk 40 nye studieplasser til IKT, og det er i alle fall en hyggelig budsjettkorreksjon.

Årets budsjettforslag var for øvrig det første på noen år der regjeringen ikke har tilført universitetene nye stipendiatstillinger rettet inn mot våre fag, såkalte «MNT-stipendiater» (matematikk, naturvitenskap og teknologi).

Det kan jo være overraskende for noen, men Kunnskapsdepartementet har laget en oversikt i år som viser at alle universitetene ligger på etterskudd i å ta de allerede tildelte MNT-stipendiatene i bruk (etter formålet). KD er bekymret for om disse stillingene har blitt brukt til andre (gode) formål ved institusjonene, og fakultetsledelsen deler bekymringen.

Man kan derfor ha forståelse for at departementet venter med å gi oss nye til vi har brukt gaven vi allerede har fått.

Statsbudsjettet inneholder 10 millioner til videreutvikling av planene for den marine samlokaliseringen i Bergen. Konseptvalgutredningen konkluderte i desember 2016 med at et nybygg for HI, NIFES og Fiskeridirektoratet ville være billigere enn å modernisere eksisterende bygningsmasse, og videre at dette nybygget ville bli mest samfunnsøkonomisk lønnsomt om det plasseres nær UiBs marine virksomhet.

Nå har den påfølgende «kvalitetssikringsprosess 1» kommet frem til det samme, og også lagt vekt på at denne prosessen ikke bør føre til at fagmiljøene ved MN deles på to campuser. Det er godt å se at både KVU-en og KS1 ser dette. Disse neste 10 millionene skal brukes i en KS2-fase, der blant annet lokalisering skal avgjøres.

Regjeringen holder toppfart på denne prosessen, og det er grunn til å håpe at budsjettforslaget som legges frem neste år vil inneholder midler til prosjektering av bygningene.

Eller skjer dette allerede i revidert nasjonalbudsjett før sommeren?

Før det skjer, håper vi at regjeringen har konkludert med at det beste for Norge er at HI (inkludert NIFES som fusjonerer med HI fra kommende årsskifte) og Direktoratet skal plasseres tett inne i det allerede veletablerte nasjonale tyngdepunktet for marin utdanning, forskning og innovasjon, også kalt Marineholmen.

Vi skal også legge merke til at regjeringen har økt bevilgningene til FRIPRO, SFF og infrastruktur i Forskningsrådet med henholdsvis 50, 45 og 175 millioner. Det er bare å planlegge nye søknader!

Det var ikke ventet at det skulle komme penger til det kommende EnTek-bygget i denne omgang, men forhåpentligvis kan UiB ferdigstille våre planer i tide til at dette kan skje neste høst.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *