To studenter under en kollokviegruppe. Bildet av dekan Gunn Mangerud innfeldt.

Nytt forskningssenter i realfagslæring på MatNat

I mitt forrige innlegg om stramme økonomiske tider pekte jeg på to områder hvor vi i stor grad kan påvirke fakultetets inntekter: gjennom ekstern finansierte prosjekt og gjennom studiepoengsproduksjon. Sistnevnte vil i den nye finansieringsordningen for resultatuttelling fra KD på utdanningsfeltet (gjeldende fra neste år) bli enda viktigere. Gjennom arbeidet med bl.a. kvalitetsutvikling vil vi…Continue reading Nytt forskningssenter i realfagslæring på MatNat