Fakultetet får et nytt sivilingeniørprogram innen data science

Digitalisering påvirker og endrer store deler av samfunnet, fra arbeidsprosesser, undervisning, til hvordan vi omgås sosialt. Samtidig skaper denne transformasjonen også en rekke nye muligheter og utfordringer. En effekt er at det produseres enorme mengder data. Disse kan gi viktig ny innsikt, men for å gi mening må slike data lagres, bearbeides og analyseres på…Continue reading Fakultetet får et nytt sivilingeniørprogram innen data science