Fakultetet får et nytt sivilingeniørprogram innen data science

Digitalisering påvirker og endrer store deler av samfunnet, fra arbeidsprosesser, undervisning, til hvordan vi omgås sosialt. Samtidig skaper denne transformasjonen også en rekke nye muligheter og utfordringer. En effekt er at det produseres enorme mengder data. Disse kan gi viktig ny innsikt, men for å gi mening må slike data lagres, bearbeides og analyseres på en måte som gjør at vi blir i stand til å tolke og å nyttiggjøre oss disse. Prosessen er kompleks og er ikke mulig uten effektiv bruk av ulike dataverktøy. Dette behovet har gjort at data science har vokst frem som et interdisiplinært fagområde der man bruker vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å ekstrahere kunnskap og innsikt fra store datamengder.

Data science har anvendelser innen mange ulike områder, for eksempel knyttet til å forstå og tolke måledata fra sensorer eller eksperiment, eller for byplanlegging basert på kjennskap om innbyggernes bevegelsesmønster. Også innenfor våre strategiske fagfelt marin og klima og energi foregår det innsamling av store datamengder som må bearbeides og analyseres for å anvendes. For å kunne tilegne seg meningsfull informasjon kreves det som regel både spesifikk domenekunnskap og forståelse for hvilke metoder som egner seg best for å bearbeide dataene.

Det finnes i dag kun ett 5-årig integrert utdanningstilbud innen data science i Norge med en lignende fagkombinasjon som den vi ønsker å tilby (siving ved NMBU). Eksisterende bachelorprogramme er rettet enten mot statistikk som Statistikk og data science ved UiB og UiO eller mot informatikk (som Datavitenskap ved UiB). Masterprogrammet i data science ved UiO stiller høye krav om forkunnskaper i statistikk og er derfor kun tilgjengelig for noen få studenter. Masterprogrammene i data science ved NMBU og UiS er rettet mot anvendt data science og er dermed tilrettelagt for studenter uten forkunnskaper i faget. De passer dermed ikke for studenter som allerede har en bachelorgrad i data science.

For å imøtekomme dette samfunnsbehovet, har Institutt for informatikk, UiB utviklet et sivilingeniørprogram for å utdanne eksperter i data science. Gjennom å knytte programmet opp mot en faglig spesialisering utenfor data science blir studentene i stand til å gjennomføre fullstendige prosjekt med virkelige data. I løpet av studiet vil kandidatene få oversikt over alle trinnene i data science-prosessen, inkludert datainnsamling, data-forberedelse, databehandling, dataanalyse med statistikk, maskinlærings- og visualiseringsmetoder, hvordan å implementere data science-løsninger samt studere etiske og samfunnsproblem relatert til data science.

Vi gratulerer Institutt for informatikk med utvikling av et program som ble godkjent av studiekvalitetskomiteen. Programmet skal formelt opprettes av universitetsstyret, men vi forventer et positivt resultat i styret, og ser frem til å ta opp studenter på vårt femte sivilingeniørprogram til høsten!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *