Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt

Studentrekruttering og omdømmebygging er to sider av samme sak. Har vi godt omdømme vil vi rekruttere flere studenter. Har vi god studentrekruttering – får vi bedre omdømme. Tror vi, men: Påsken 2018 fikk mange med seg at Birkelandsenteret sendte avanserte instrumenter ut i verdensrommet gjennom oppskytningen av en SpaceX-rakett. Hendelsen fikk stor og positiv mediedekning, og…Continue reading Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt