Med et godt omdømme er det lettere å rekruttere godt

Studentrekruttering og omdømmebygging er to sider av samme sak. Har vi godt omdømme vil vi rekruttere flere studenter. Har vi god studentrekruttering – får vi bedre omdømme. Tror vi, men:

Påsken 2018 fikk mange med seg at Birkelandsenteret sendte avanserte instrumenter ut i verdensrommet gjennom oppskytningen av en SpaceX-rakett.

Hendelsen fikk stor og positiv mediedekning, og vi hadde godt håp om at dette ville bidra til økt interesse for studieprogrammene våre i fysikk.

Men når vi ser på søkertallene i fjor er det ingenting som tyder på at dette var tilfelle.

Tvert i mot gikk søkertallene til det tradisjonelle fysikk-programmet ned:

Årsaken er kanskje at vi ikke greide å kople Birkeland-senteret og den gode omdømmebygging som ble gjort i forbindelse med SpaceX-utskytingen til Institutt for fysikk og teknologi, og studieprogrammene der.

Dette er en erfaring vi må vi lære av.

Og kanskje vi kan få det bedre til fram mot Samordna opptak i vår?

Nå er igjen Birkelandsenteret i fokus gjennom spennende forskningsresultater som forklarer forskjellen på nord- og sørlys.

Kan vi klare å formidle til elevene i den videregående skolen: Skal du være med på spennende høyteknologisk forskning må du søke fysikk i Bergen?

Fram til 15. april skal fakultet konkurrere om å rekruttere blant de i underkant av 7 000 elevene fra videregående skole som avslutter med full fordyping i matematikk (R2-kravet).

I år er vi faktisk det eneste realfagfakultetet i landet som krever R2-matematikk for alle våre studieprogram – inkludert i biologi og informatikk.

Sammen med visedekan for utdanning, Harald Walderhaug, har jeg publisert en kronikk i en rekke aviser på Vestlandet.

Faksimile-Rogalands Avis, 30. januar 2019

Der forteller vi at R2 nå er nødvendig for å bli tatt opp til alle våre studieprogram.

At dette kravet blir godt kommunisert er viktig.

Enda viktigere er omdømmebyggingen som ligger i at vi viser fram den gode forskningen vi har ved fakultetet, og at det er en sammenheng mellom forskningen vår og studieprogram som er relevante for samfunn og næringsliv.

Dette involverer også det arbeidet vi nå gjøre med å utvikle studieprogrammene våre.

Hvis vi ikke vi leverer utdanninger som treffer et arbeidsmarked i stadig endring, vil færre søke våre studieprogram.

Så vet vi også at våre nåværende og tidligere studenter er våre viktigste ambassadører.

Det betyr at arbeidet vi gjør med å skape et godt studie- og læringsmiljø også har betydning for fakultetets omdømme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.