Slik skal vi håndtere Plan S hos oss

I forbindelse med fakultetsstyremøtet torsdag 7. februar, er dekanen bedt om å orientere styret om hvordan fakultetet har vært involvert i innspill til implementering for Plan S.

Dekanen er også bedt om å orientere om hvilke beredskap vi måtte ha dersom det skulle bli brudd i forhandlingene med de store forlagene.

Først litt bakgrunn:

Høsten 2017 formulerte regjeringen mål om at alle vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Derfor har regjeringen støttet Forskningsrådets arbeid med Plan S.

Plan S er et internasjonalt initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Siden i fjor sommer har Plan S vært intenst diskutert i norsk akademia. Vil du ha oversikt, anbefaler jeg for eksempel samlesidene hos Khrono.

I det åpne dialogmøte UiB hadde med Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen 7. desember, må en kunne si at temperaturen ble ganske høy.

Forskningsrådets innspillsrunde om implementering av Plan S –  Plan S-høringen – med frist 1. februar, har vært åpen for alle. Fagmiljøer og enkeltpersoner har hatt full mulighet til – og stått fritt til – å gi innspill til planen.

Forskningsrådets invitasjon er ganske «teknisk» – den handler om hvordan Plan S kan gjennomføres, tekniske utfordringer, om den lar seg gjennomføre med så korte tidsmarginer og om konsekvenser for norsk forskning.

Prinsippet om åpen tilgang til offentlig finansiert forskning stiller alle seg bak.

UiB og de ulike fakultetene blir invitert til å delta i en rekke høringer. Det er ikke alltid at det er praktisk å involvere hele grunnplanet.

Rektoratet har – og må ha – fullmakt til å svare på UiBs vegne.

Tilsvarende må dekanatet kunne svare på vegne av fakultetet. I dette tilfellet ble dekangruppen bedt om å kommentere et utkast til høring, og vi sluttet oss i det store og hele til høringsuttalelsen med noen kommentarer.

Forhandlingene med forlagene pågår nå. Fordi dette dreier seg om store og viktige interesser, må vi ha forståelse for at de som er involvert ikke kan snakke om innholdet i forhandlingene.

Det er heller ikke fakultetet som er ansvarlig for tilgang til tidsskrift og bøker. Det ansvaret er lagt til Universitetsbiblioteket, som har opprette en informasjonsside om forhandlingene med de akademiske forlagene.

Men rådet fra biblioteket er ganske klart:

Last ned artiklene du trenger nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *