Derfor betyr studiebarometeret mer enn vi tror

Blant de tre studieprogrammene ved UiB som får best score i årets Studiebarometer finner vi to fra vårt fakultet. Både bachelorprogrammet i nanoteknologi og siv.ing programmet i havteknologi fortjener blomster og applaus for det!

Sivilingeniør-studentene var i høst på undervannskurs på RelyOn Nutec Bergen. Programmet scorer høyt på årets studiebarometer.

Vi registrerer også at studentene ved fakultetet viser en større grad av tilfredshet med studieprogrammene i år enn de gjorde i fjor.

Hovedgrunnen til det er nok et mer optimistisk arbeidsmarked for våre studenter. Så kan vi kanskje også ta en del æren for dette selv.

Jeg synes faktisk fakultetet jobber veldig godt med utdanning.

Vi kan alltid diskutere metodikk og hvor representative denne typen undersøkelser er, og om de i det hele tatt er nyttige for hvordan vi utdanner og utvikler våre studieprogram. Personlig tror jeg at studiebarometeret har størst omdømmebetydning.

Men vi vet at departementet legger vekt på denne typen undersøkelser.

I Stortingsmelding 16, «Kultur for kvalitet i høyere utdanning», gir søkeordet «Studiebarometeret» 21 treff. Det blir også slått fast av departementet at:

« […] NOKUT skal videreutvikle Studiebarometeret slik at det i større grad måler studentenes engasjement i aktiviteter og miljøer som har positiv sammenheng med læring, […]»

Derfor er det viktig at vi leser undersøkelsen og tar den alvorlig, ikke minst på de områdene hvor studentene gir oss lav score.

Både i år og i tidligere studiebarometre er det spørsmålene som går på praksis og synliggjøring av yrkesrelevans og arbeidslivskontakt hvor studentene våre gir oss lavest poengsum.

Dette er noe fakultetet nå arbeider med.

Samtidig gir det god grunn for alle underviser ved fakultetet til å reflektere over at de fleste av våre studenter skal ha en videre karriere utenfor akademia.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *