Vestlandet må utnytte disse mulighetene

«Enten lykkes Vestlandet eller så mislykkes Norge»

(Foto: Sparebanken Vest)

Uttalelsen fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre  på Vestlandskonferansen tirsdag 19. februar er en klar utfordring og oppfordring til mobilisering på tvers av sektorer på Vestlandet.

Fagområdene på MatNat-fakultetet spiller en sentral rolle i verdiskapingen og samfunnsbyggingen i regionen – alene og sammen med andre.

Dette er vi tydelige på i fakultetets strategi Dypere innsikt – Sterkere innflytelse – Felles innsats.

Et hovedtema på Vestlandskonferansen var digitalisering, og hvordan de enorme mengdene med data som nå blir samlet om oss og den naturlige verden rundt oss, kan gjøre livet bedre og mer effektivt.

Det enorme digitale skiftet som nå skjer, kan også føre til en mer bærekraftig verden.

For vår region er muligheten store knyttet til det marine og maritime, finans og det grønne skiftet. Næringsklyngene GCE Ocean Technology og NCE Maritime CleanTech, som vi er koblet tett på, fikk også stor plass i programmet.

Et hovedbudskap er at:

Skal vi greie å utnytte potensialet i regionen må samarbeidet mellom ulike samfunnsaktører fra politikk, næringsliv til forskning og utdanning bli bedre.

Dette er et klart budskap også til vårt fakultet.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup holdt et lengre innlegg om digitaliseringens velsignelser, sjarmerende nok lest opp fra en litt rufsete notatbok.

Men Astrup ga et viktig signal om at skal vi redusere konfliktnivået rundt vindenergi, må vindmøllene flyttes til havs. UiBs satsing på havvind, blant annet gjennom etableringen av Bergen Offshore Wind Centre (BOW), er i så måte viktig både for regionen og nasjonen.

Foruten å understreke betydningen for Norge av at Vestlandet lykkes, kommenterte Jonas Gahr Støre teknologiens mørke sider. Et interessant perspektiv som han var alene om i en konferanse som ellers var preget av teknologioptimisme.

Kvelden før Vestlandskonferansen så jeg Brexit – The uncivil war, om hvordan Dominic Cummings, blant annet gjennom bruk av maskinlæringsalgoritmer og Cambridge Analytica, var med å manipulere folkeavstemmingen  om EU-medlemskap i Storbritannia.

Dette er jo velkjente problemstillinger fra andre valgkamper de siste årene, men likefullt skremmende.

Kanskje dette er et tema vi bør diskutere med humanistene og samfunnsviterne ved Universitetet i Bergen? Hvordan kan vi sammen bidra til at den nye teknologien skaper et godt og opplyst samfunn for alle?

Det dreier seg i alle fall om å gi studentene våre innsikt i digital etikk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.