Nye statsråder og forslag til statsbudsjett

Denne høsten har det skjedd mye på mange ulike nivå som påvirker vår sektor. «På toppen» er forsknings og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) erstattet med Sandra Borch(Sp). Selv om Borten Moe var en omdiskutert leder for vår sektor, satte han samtidig flere viktige tema på agendaen, og med det klarte han å skape en bredere debatt om sektoren enn flere av sine forgjengere.

For MatNat og arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør var det på mange måter synd at Borten Moe forsvant ut. Etter å ha blitt presentert for prosjektet ved flere anledninger, så han helt tydelig verdien i rehabilitering av eksisterende bygg. På mange måter representerer det en løsning for vår sektor som har mange store bygg som har passer teknisk levealder, men som likevel er solide. Jeg har tro på at vår nye statsråd også ser det, for det er ingen tvil om at det å ta vare på bygg og heller velge rehabilitering som «hovedvei» er både fremtidsrettet og bærekraftig. For regjeringens nyeste medlem, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), vil visjonen for Nygårdshøyden sør prosjektet med Allégaten 64 som «knutepunkt», passe som «hånd-i-hanske» for hennes nye departement. Vi følger derfor spent med på opprettelsen av det.

Regjeringen har også lagt frem forslag til statsbudsjett for 2024 som innebærer mange endringer for sektoren. Her er nok den store skuffelsen for UiB som institusjon at Griegakademiet heller ikke i år ligger inne med midler og at SFU ordningen er foreslått avviklet. Mange av dere har vel registrert at UiB ledelsen jobber seriøst og hardt med dette frem mot revidert statsbudsjett. I tillegg varsler statsbudsjettet, som forventet basert på Utsynsmeldingen, nye finansieringskategorier for utdanning som skal implementeres fra 2025. MatNat sine studieprogram har tidligere vært fordelt på fire finansieringskategorier, fra 2025 vil disse i stor grad bli plassert inn i en kategori. De resultatbaserte midlene utgjør totalt sett ca 30% av bevilgningen til sektoren. Totalt sett vil ikke endringene ha stor betydning for resultatmidlene vi får for utdanningene, men en stor forskjell er jo at BSc og Msc programmene våre havner i samme finansieringskategori. Det betyr at vi må fortsette det gode arbeidet med å styrke våre bachelorutdanninger slik at flere kan fullføre, og slik at flere kan fullføre på normert tid. For merk også at det er foreslått en indikator for gjennomføring av gradsprogram på normert tid.

Finansieringskategoriene for utdanning er en av flere endringer i et nytt finansieringssystem for sektoren vår som er basert på prinsippene som ble presentert i «Utsynsmeldingen» i fjor. UiB styret utnevnte i siste møte et inntektsfordelingsutvalg for å foreta en vurdering av konsekvenser for universitetets interne modell for inntektsfordeling. Utvalget har representanter fra alle fakultet, og fra MatNat sitter tidligere dekan Helge Dahle. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av våren 2024 og vil gi en viktig retning for UiBs budsjettprosesser videre. Stay tuned!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *