Videreutdanning er en viktig del av samfunnsoppdraget

Denne uken ble jeg presentert for utkast til handlingsplan for etter- og videreutdanning (EVU) ved UiBN. Dette er et område hvor UiB ikke har vært spesielt synlig, og interessen ved institusjonen har generelt vært lav. Da ser jeg bort fra en del svært aktive miljø – for eksempel ved Skolelaboratoriet i realfag.

Jeg mener det er veldig viktig at vi nå tar denne delen av samfunnsoppdraget vårt langt mer alvorlig:

  • Dette er noe samfunnet etterspør. Nettopp vi har fagkompetanse og miljøene til å kunne levere videreutdanning av høy kvalitet: For eksempel innen IKT, havbruk og en rekke andre fagdisipliner.
  • Livslang læring høyt på den politiske agendaen.
  • Det representerer en inntektskilde som gir mulighet for økt aktivitet.
  • Det vil bidra til å synliggjøre UiB på en positiv måte for resten av samfunnet.

Fakultetet vil komme til å arbeide aktivt med å utvikle nye EVU tilbud i oppfølgingen av UiB sin handlingsplan, sammen med instituttene og fagmiljøene.

Delmål en i utkastet til handlingsplan er at:

UiB skal tilby forskningsbasert og relevant EVU for arbeidslivet og kunne møte arbeidslivets behov for etter- og videreutdanning.

Dette blir vårt ansvar å levere.

Så konstaterer jeg at noen mener at det ikke bare er resten av samfunnet som trenger etter- og videreutdanning. Skiltingen inn til fakultetsledelsen tyder på at også vi skal motta veiledning – noe vi selvsagt gjerne gjør. (Selv om skranken til veiledningstjenesten var stengt da jeg stilte meg opp):

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *