Tre gode valg for framtida

Denne uken har fakultetsstyret vedtatt å tilsette tre instituttledere.

Ved Institutt for informatikk vil Petter Bjørstad tre til side etter åtte år som instituttleder. Her får Pinar Heggernes tilbud om å ta over etter Petter når hans periode går ut 30. april.

Pinar har lang fartstid fra Institutt for informatikk som professor i algoritmer. Hun ble tilsatt som førsteamanuensis ved UiB i 2001 og har en solid forskningskarriere å vise til. Hun har også hatt en rekke leder verv som er relevant for oppgaven hun tar til i, blant annet som nestleder ved Informatikk.

Jeg gleder meg til å samarbeide med Pinar i tiden framover, og er sikker på at Pinar blir et solid tilskudd til instituttledergruppen og en sterk talsperson for IKT-faget ved UiB.

Ved Institutt for fysikk og teknologi får Øyvind Frette (til venstre) tilbud om å fortsette som leder.

Ved Matematisk institutt får Sigmund Selberg (under) som får tilbud om fire nye år.

Begge har hatt en stødig hånd på rattet ved sine respektive institutt i de fire foregående årene, og jeg er veldig glad for at de ønsker å skape kontinuitet ved å søke om fire nye år i stillingen.

Med tre instituttledere på plass for de neste fire årene, gir det meg også mulighet til kort å reflektere litt rundt stillingen som instituttleder:

Dette er kanskje den viktigste lederfunksjonen på hele universitetet.

Gjennom det direkte personalansvaret er instituttlederen den som må motivere og oppmuntre hele bredden av ansatte, og skape indre oppslutning og begeistring om de viktige sakene.

Instituttleder er den som må prioritere, ofte innenfor begrensa ressurser, og skape legitimitet rundt prioriteringene som blir gjort.

Instituttlederen skal fronte instituttet for resten av samfunnet, og sørge for at viktige instituttsaker blir hørt og forstått der det er nødvendig.

I de snart 30 årene jeg har vært ansatt ved UiB har instituttlederrollen endret seg betydelig, ikke minst etter at vi fikk tilsatte instituttledere med økonomi og personalansvar.

Dette krever mye større profesjonalitet i rollen slik den nå er definert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *