God sommer!

Vår og forsommeren er en travel, og vanligvis svært inspirerende tid ved universitetet. I år har situasjonen i sektoren og den alvorlige økonomisituasjonen på mange vis overskygget alt det positive som skjer, mellom annet har det de siste dagene kommet inn nye spennende prosjekter ved flere institutt. Når vi nå stevner mot sommerferie er det…Continue reading God sommer!

Vi skal vise betydningen av realfagene gjennom å arrangere folkefest med kunnskap i sentrum

Det siste året har det vært stort fokus på Nygårdshøyden Sør – og visjonen «Universitetet uten vegger». På mange måter kan vi si at startskuddet går førstkommende lørdag. Hele fakultetet med innslag fra alle våre sju institutter flytter bokstavelig talt ut på området på Marineholmen sammen med en rekke samarbeidspartnere. Et av våre samfunnsoppdrag er…Continue reading Vi skal vise betydningen av realfagene gjennom å arrangere folkefest med kunnskap i sentrum

Urovekkende at forskning svekkes

Vi er inne i en tid der det skjer mye som kan påvirke framtiden for fakultetet. På det nasjonale plan er den store debatten nå blant annet rundt innstillingen om finansiering av universitets- og høgskolesektoren til Hatlen-utvalget. Utvalget foreslår blant annet å redusere tallet på resultatindikatorer. Dette kan synes positivt i utgangspunktet. Men: For forskningsintensive universitet er…Continue reading Urovekkende at forskning svekkes

Universitetsbibliotekene har en tydelig plass i fremtidens universitetssamfunn

Bibliotek, eller bok-lager, består av hyllemeter på hyllemeter med kunnskap. Bare ordet gir meg gode «vibber»! Bibliotekenes historie er lang og interessant, og faktisk til dels dramatisk. Flere har vært krigsbytte. Bibliotekets historie startet i Ebla i dagens Syria som regnes som verdens eldste kjente bibliotek, og var i virksomhet fra rundt 2600 til 2300…Continue reading Universitetsbibliotekene har en tydelig plass i fremtidens universitetssamfunn

Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fra 2023 får universitets- og høyskolesektoren nye mål som reflektere de politiske hovedprioriteringene for sektoren: Høy kvalitet i utdanning og forskning Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet Hver institusjon skal ha individuelle utviklingsavtaler, og man skal gå bort fra nasjonale styringsparametere. En av de kvantitative styringsparameterne sektoren…Continue reading Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Det lønner seg å drive kunnskapsoverføring

Kunnskapsoverføring er et av våre viktige samfunnsoppdrag. Kjernen i kunnskapsoverføring fra universitetet er vitenskapelig publisering, men for å ta kunnskap i bruk er det behov for katalysatorer for å bringe den ut. Både kunnskap som vi allerede «har i banken», og den som fortløpende skapes. For vi skal levere forskning som er relevant, både i…Continue reading Det lønner seg å drive kunnskapsoverføring