Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Denne uken publiseres fakultetets strategi for 2023-2030. Vårt felles mål er at fakultetet skal ha en særlig fremtredende rolle for grunnforskning, utdanning og nyskaping knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftspørsmål. Fakultetets strategi gir oss felles retning som samtidig baserer seg på at instituttene etablerer egne planer og ivaretar prioriteringer innen sine fagområder.…Continue reading Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Med fare for å bli navlebeskuende i den verden vi lever i, så har 2022 vært et krevende år både for vår sektor og for oss som fakultet. Av ytre faktorer har rammekutt, økte kostnader og omveltninger hos Forskningsrådet ført til mindre forutsigbarhet og med det større usikkerhet. Strammere rammer kommer på toppen av at…Continue reading Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Skjermbilde av #realfaguibs instragamside

#RealfagUiB

På ukens strategirunde har jeg nevnt rekruttering og #RealfagUiB som viktig for MatNat fremover. Selv om noen kanskje synes både merkevarebygging og #RealfagUiB er litt fremmede begrep, så er tallenes tale klar. Siden vi startet det systematiske arbeidet med studentrekrutering i 2019, har opptakstallene gjennom Samordna opptak økt med 42%. I 2019 var det 1…Continue reading #RealfagUiB

Fakultetet får et nytt sivilingeniørprogram innen data science

Digitalisering påvirker og endrer store deler av samfunnet, fra arbeidsprosesser, undervisning, til hvordan vi omgås sosialt. Samtidig skaper denne transformasjonen også en rekke nye muligheter og utfordringer. En effekt er at det produseres enorme mengder data. Disse kan gi viktig ny innsikt, men for å gi mening må slike data lagres, bearbeides og analyseres på…Continue reading Fakultetet får et nytt sivilingeniørprogram innen data science

Bachelor- og masterseremoni 2022

Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?

Hver høst tar Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet opp neste tusen nye, spente og nysgjerrige studenter på bachelor- og integrert master. I semesterstarten gjennomfører studentene en studiestartundersøkelse for å bli kjent med hvordan de har opplevd opptaksprosessen og hvilke forventninger de har til studie og studielivet. Høsten 2022 ser vi at det er 68% som har svart…Continue reading Har studenter tid til å være fulltidsstudenter lenger?