Vivat Academia

Det er noe spesielt med åpningen av et nytt akademisk år. Strofene Gaudeamus igitur retter folk opp i ryggen, forventningene er høye og spenningen er stor. Samtidig akademisk åpning både er ukjent og kanskje litt pompøst for noen, så kan vi se iveren etter å starte et nytt formativt kapittel i livet, nærmest lyser ut…Continue reading Vivat Academia

Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Denne uken publiseres fakultetets strategi for 2023-2030. Vårt felles mål er at fakultetet skal ha en særlig fremtredende rolle for grunnforskning, utdanning og nyskaping knyttet til hav, klima, energi, IKT og i bærekraftspørsmål. Fakultetets strategi gir oss felles retning som samtidig baserer seg på at instituttene etablerer egne planer og ivaretar prioriteringer innen sine fagområder.…Continue reading Strategi 2023-2030 – et realfaglig kraftsentrum 

Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Med fare for å bli navlebeskuende i den verden vi lever i, så har 2022 vært et krevende år både for vår sektor og for oss som fakultet. Av ytre faktorer har rammekutt, økte kostnader og omveltninger hos Forskningsrådet ført til mindre forutsigbarhet og med det større usikkerhet. Strammere rammer kommer på toppen av at…Continue reading Et godt resultat for 2022 må inspirere til fortsatt godt arbeid, ikke bli en hvilepute.

Skjermbilde av #realfaguibs instragamside

#RealfagUiB

På ukens strategirunde har jeg nevnt rekruttering og #RealfagUiB som viktig for MatNat fremover. Selv om noen kanskje synes både merkevarebygging og #RealfagUiB er litt fremmede begrep, så er tallenes tale klar. Siden vi startet det systematiske arbeidet med studentrekrutering i 2019, har opptakstallene gjennom Samordna opptak økt med 42%. I 2019 var det 1…Continue reading #RealfagUiB