Illiustrasjon over førstegangssøkere til matnat via samordna opptak

Solide søkertall til våre studier

Siden 2020 har fakultetet hatt gode søkertall til våre studier, og årets søkertall følger den gode trenden. Med 1 436 førstevalgsøkere til 842 studieplasser har 11 av fakultets studieprogram mer enn to søkere per studieplass, og ytterligere 9 studieprogram har mer enn en søker per studieplass. Ser en nærmere på Samordna opptaks statistikk over realfag, er det også gledelig at søkningen til realfagene i Norge har økt 8,9 %, og enda mer gledelig er det at fakultets tilfang har økt med 12,4 %. Her er det særlig geofagene som gjør det bra.

Til tross for dette, går fakultetet noe tilbake spesielt innen studieretninger hvor vi tradisjonelt har hatt høye søkertall. Dette gjelder særlig informatikk fagene. I tillegg ser vi at av de 12 studieretningene som i år har fære søkere enn i fjor, har fortsatt halvparten av dem over to søkere per studieplass, og studieprogrammet som har størst nedgang siden i fjor, Data Science(siving.), er fortsatt det mest populære med fire søkere per studieplass. Min «analyse» er derfor at søkerne ser at det var vært høye karakterkrav for å komme inn og vet de at de ikke vil nå opp så søker de seg heller til andre studier.

Innen informasjonsteknologifagene ser vi en nedgang nasjonalt, samtidig ser vi at store utdanningsinstitusjoner som UiO, NTNU og UiB går mer ned en gjennomsnittet. Her har vi en jobb å gjøre for å synliggjøre vår profil og våre fortrinn i et stadig større hav av likelydende studietilbud. En annen nasjonal trend som vi følger med bekymring, er nedgangen i søkertallene til lektorutdanningen. Med 0,75 førstevalgsøkere per studieplass legger vårt lektorprogram seg midt mellom NTNU som har ca. 1 førstevalgsøker per studieplass og UiO som har 0,5 førstevalgsøkere. Å løfte læreryrket er ikke noe vi kan gjøre aleine, men vi kan gjøre vår del. Få ting er viktigere både for å dekke samfunnets behov og for å sikre egen fremtidig rekruttering.

Til slutt så vil jeg gratulere hver og e av dere med en godt gjennomført jobb for å øke søkingen til fakultetets masterprogram. I år har vi ca. 200 flere søkere til master, og vi har 3,2 søkere per masterstudieplass. Det er veldig bra og passer vår profil. Her er det blitt jobbet systematisk med tilpassing av opptakskrav siden i fjor, og kanskje ser vi også effektene av å fjerne R2 krav og gire opp rekrutteringskampanjer fra i 2020?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *