Slynges ut i verden

Juni ble innledet med at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen – på vegne av SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet – tre vinnere av den nasjonale katapultordningen.

To av dem har kontor på Marineholmen.

Norsk katapult er en statlig ordning for å finansiere innovasjon. SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) har tyngdepunkt ved et universitet eller forskningsinstitutt.

Katapulten skal i utgangspunktet betjene det innovasjonsrettede næringslivet.

Alle de tre vinnerne var rettet mot havnæringene, alle lå på Vestlandet fra Ålesund til Stord.

Det ene er Ocean Industries Catapult, med BTO (Bergen Teknologioverføring) som søker. Med på laget er GCE Subsea, NCE Seafood, Industrilaboratoriet ILAB, Universitetet i Bergen, NORCE og Marineholmen forskningspark.

For oss ved ved UiB betyr dette at:

Katapulten skal finansiere økt kapasitet for industrien så den kan gjennomføre forsøk med teknologi for resirkulering av vann (RAS) på ILAB.

Dette vil også gi økt kapasitet for UiBs studenter og forskere.

Den andre er Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre, som har utgangspunkt i NCE Maritime CleanTech. De har hovedkontor på Stord og avdelingskontor sammen med BTO, GCE Subsea og NCE Seafood på Marineholmen.

Dette senteret skal være en pådriver for å akselerere overgangen fra fossilt til fornybart i havnæringene. Helt i tråd med profilen til NCE Maritim CleanTech.

MatNat-fakultetet er med på denne også, via Geofysisk institutt.

Gratulerer til begge!

Jeg er sikker på at suksessen i stor grad er et resultat av at vi har greid å samle et nesten komplett økosystem av innovasjonsmiljø, kompetansemiljø og næringer på Marineholmen.

Tildelingene av katapulter viser nettopp at vi har lyktes med dette.

Lokalt er dette utmerket: Det kopler utdanning og forskning med industri og innovasjon, på en måte som gjensidig styrker miljøene. Alt innenfor relativt få kvadratmetre.

Vi ser det gjennom møteplassene, deling av infrastruktur, tilgang til tunge kompetansemiljø og industri. Og ikke minst gjennom tilrettelegging for innovasjon og gründerskap.

Sjekk bare nettsidene til Nyskapingsparken!

Nasjonalt er dette veldig bra fordi:

Det er kraften i slike kunnskaps- og innovasjonsmiljø som må til for å omstille samfunnet på en bærekraftig måte til nye næringer. Særlig når olje- og gass ikke kommer til å bety så mye for samfunnsøkonomien.

Det er veldig mye å skryte av på og rundt Marineholmen.

Men det er først når vi ser et komplett kunnskaps- og innovasjonsmiljø – fra den marine klyngen på Marineholmen, via klimaklyngen, energi- og teknologiklyngen til Media City Bergen – at vi virkelig har fått på plass Bergens svar på Silicon Valley.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *