Dette er tendensene i årets studierekruttering

Fakultet har et klart mål om å rekruttere gode studenter til våre studieprogram.

Antall førsteprioritet søkere per studieplass er et viktig kjennetegn på om vi har suksess med rekrutteringsstrategien og om studieprogrammene er attraktive:

 

Selvfølgelig jobber vi for at studentene skal fullføre programmet de starter på. Men det krever at vi tilbyr god undervisning og god oppfølging underveis.

I forhold til mestring er det også viktig at studentene kan nok på forhånd.

Derfor har vi fra i år innført full fordypning innen matematikk (R2) som opptakskrav for alle studieprogrammene ved fakultetet. I fjor ble R2-kravet innført for alle fag utenom biologi.

I år var fristen for å søke Samordna opptak 15. april. Det er alltid spennende å få servert søkertallene.

Jeg har bedt Studieseksjonen ved MatNat-fakultetet om å vurdere status slik den ser ut for oss, spesielt med tanke på det nye R2-kravet.

Her er deres oppsummering:

  • Fakultetet har en viss nedgang de to siste årene. Dette skjer etter flere år med god utvikling i antall søkere per studieplass.
  • 1066 søkere har ett av våre studieprogram som førsteprioritet i samordna opptak i 2019.
  • Årsaken til nedgangen skyldes at vi i 2018 innførte R2-krav for et flertall av våre studieprogram i realfag og informatikk. I år ble det samme kravet innført også for biologifagene. Dermed er det ikke mulig å komme inn på et studieprogram i realfag ved UiB høsten 2019 uten full matematikkfordypning fra videregående skole.
  • Det er færre studenter som er kvalifisert til å søke våre programmer. Samtidig har vi aldri hatt en søkermasse med bedre faglige forutsetninger for å mestre studiene enn nå.
  • Vi kan jevnt over si oss fornøyde, selv om fortsatt lave søkertall til tradisjonelle disiplinutdanninger som kjemi og geovitenskap gir grunn til en viss bekymring.
  • Vi må fortsette arbeidet med å synliggjøre hvor spennende og samfunnsrelevante utdanningene er. Vi må fortelle historier og vise eksempler på at utdanningene gir spennende, fremtidsrettede jobber.

Jeg vil her framheve Kjemisk institutt, som har tatt flere grep for å spisse profilen sin. I vår produserte de denne filmen for å fortelle ungdom om at de forsker på framtidens drivstoff:

Litt mer tall fra Samordna opptak:

  • Vi er nede i 1,3 førsteprioritetssøkere per studieplass. Dette er på samme nivå som 2010.
  • Nedgangen er størst innen biologi og molekylærbiologi. Bio-fagene har tradisjonelt hatt den laveste andelen av søkere med full matematikkfordypning. I år håper vi å ha nok søkere til å fylle opp studieplassene. Nedgangen er som forventet.
  • 74 studenter ønsker utdanne seg innen datasikkerhet. Dette er 25 prosent flere enn i fjor, og er et utdanningsfelt i vekst. Informatikk-studentene har valgt et studium med høy samfunnsrelevans. Jobbmulighetene er strålende.
  • Universitetet i Bergen har over lang tid bygget opp et av Nordens fremste fagmiljøer innen kryptologi, kodeteori og datasikkerhet. Også de andre IKT-programmene ved fakultetet har jevnt gode søkertall.

En annen gledelig utvikling er at sivilingeniørprogrammene våre har etablert seg som populære programmer, med jevnt gode søkertall. Ingeniørutdanningene våre er spesialiserte innenfor områdene energi, havbruk og sjømat, havteknologi og medisinsk teknologi.

Alle siv.ing-programmene har langt flere søkere enn det er plasser til, noe som sørger for et høyt faglig nivå på studentmassen.

Søkertallene innen sivilingeniørprogrammet i havteknologi viser en oppgang på 26 prosent.

Dette programmet er blant de tre studieprogrammene som får best score i årets Studiebarometer ved UiB.

I vår har vi hatt et sterkt fokus på studentrekruttering. Arbeidet med å synliggjøre studiemiljø og relevans av våre utdanninger er en kontinuerlig prosess der mange bidrar.

Den viktigste oppgaven nå er å håndtere det store innrykket av nye studenter til høsten.

Vi planlegger et godt mottak og ønsker høy kvalitet på studiene. Studentene blir godt ivaretatt faglig og sosialt.

Dette fører til at studentene føler seg velkommen. Og ikke minst:

At de blir værende hos oss.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *