Hva kan vi gjøre for å rekruttere de dyktigste kvinnene?

Det er gode nyheter når vi kan lese i nyhetsbrevet fra informatikk at de første uken av april fikk sin andre kvinnelige professor, gratulerer til Lilya Budaghyan!

Men som instituttleder Pinar Heggernes skriver i sin lederspalte, er det ganske utrolig at det skulle gå hele 16 år siden sist gang instituttet fikk en kvinnelig professor.

Rett nok har informatikk lenge vært et mannsdominert felt, men vi vet at det også finnes svært mange dyktige kvinner innen det og våre andre fagfelt.

Hva kan vi gjøre for å tiltrekke oss flere av dem?

Et viktig mål som vi må arbeide sammen om for å nå.

Dagen etter vårseminaret fikk fakultetsstyret, instituttledere, og administrasjonssjefer en gjennomgang av resultater fra kjønnsbalanseprosjektet FRONT, ved MN UiO.

Resultatene ble presentert i et tankevekkende og interessant foredrag holdt av Øystein Gullvåg Holter.

Et hovedfunn fra UiO er at det antagelig er de akkumulerte ulempene for kvinner som gjør at de kommer relativt dårlig ut i våre fag.

Forskerne mener også at grunnlaget de har fra sine undersøkelser gir grunn til spørre om vi kanskje har for stor tro på at meritokratiet er en et kjønnsnøytralt utvelgelseskriterium – vurderes menn og kvinner etter de samme kriterier?

«Saksekurven» som viser at kvinner er klart underrepresentert i førstestillinger ved MN UiB, viser at vi heller ikke har noe å skryte av på denne siden av fjellet:

For å få til endring er det nødvendig med et vedvarende ledelsesfokus på mangfold og kjønnsbalanse.

Eller som prodekan ved MN UiO, Solveig Kristensen utrykker det:

«Budskapet er at et solid og langsiktig og omfattende ledelsestrykk har effekt, men da må man ville endring!»

God kjønnsbalanse skal være et mål for fakultetet, men det krever tiltak og bevisstgjøring. I høst publiserte jeg en blogg om FRONT-konferansen ved UiO. I mellomtiden har fakultetet vedtatt en handlingsplan for kjønnsbalanse og likestilling.

Jeg tror ikke det finnes en «kvikkfiks» på problemet. Skal vi nå målet om at det underrepresenterte kjønn har minst 40 prosent  i alle stillingskategorier, er «et solid og langsiktig og omfattende ledelsestrykk» nødvendig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *