Strategi 2023-2030

I løpet av denne uken i september har jeg hatt allmøter med alle instituttene for å «kick-starte» strategiprosessen for fakultetet.  I skrivende stund gjenstår kun ett institutt. Å komme rundt på alle instituttene for å presentere innledende tanker har vært utrolig spennende. Det å møte svært mange av dere på hjemmebane er både nyttig og inspirerende for videre arbeid.

Et strategiarbeid i en virksomhet som vår er en god øvelse for å gjennomtenke hva vi vil det neste tiåret.  Vi må spørre oss selv hvor vi vil være faglig og på utdanningsfeltet om 10 år. Hvordan kommer vi dit? Er det noen områder vi skal satse spesielt på? Mange av disse spørsmålene må besvares i instituttenes strategiarbeid, men for at dette skal henge sammen er samtidige prosesser mellom nivåene nødvendige. I dagens situasjon må vi samtidig også spørre oss hvordan vi skal komme dit med det økonomiske rammene som uten tvil har blitt strammere. Hva er et bærekraftig økonomisk nivå, og hvordan realiserer vi våre ambisjoner med det som en nødvendig premiss?

Hensikten med denne «runden» har også vært og presentere noe av det som allerede ligger der og skaper føringer i prosessen. Et eksempel er visjonen for Nygårdshøyden Sør og alt som skal skje i arealutviklingsprosjektet.

Instituttbesøkene har gitt mange viktige og spennende innspill. Hvordan vi skal bevare den akademiske friheten og legge til rette for vår viktige grunnforskning, samtidig som vi har sterke ambisjoner for å innhente eksterne forskningsmidler og å bidra med gode, konkrete løsninger på de store samfunnsutfordringene? Hvordan skal strategien gjenspeile den viktige rollen IKT har fått for alle forskningsfelt? Hvilke bærekraftsmål kan vi bidra inn mot, og hva kan være vår rolle i energikrisen Europa nå opplever?  Spekteret av hva som ble diskutert på møtene var bredt, og jeg er glad for det store engasjementet jeg ble møtt med.

Jeg ser frem til alle innspill som vil komme i høst, og oppfordrer hver og en av dere til å engasjere dere i strategiarbeidet lokalt på instituttet, i vårt felles arbeid med fakultetets strategi for 2023-2030, og i strategiprosessen for hele universitetet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *