God sommer!

BA MATNAT Foto Thor Brødreskift_20

Vår og forsommeren er en travel, og vanligvis svært inspirerende tid ved universitetet. I år har situasjonen i sektoren og den alvorlige økonomisituasjonen på mange vis overskygget alt det positive som skjer, mellom annet har det de siste dagene kommet inn nye spennende prosjekter ved flere institutt. Når vi nå stevner mot sommerferie er det derfor viktig å minne oss på alt det spennende som finner sted på alle nivå i organisasjonen og ikke minst på all den kunnskap som skapes.

Det har derfor vært utrolig oppløftende å lese nyhetsbrevene fra våre sju institutter de siste ukene med fokus på semesterets godt over 200 mastereksamener. Studentene våre er Norges fremtid. De går ut i et arbeidsliv med solid faglig kompetanse, men også med ferdigheter som kritisk tenkning, evne til teamarbeid og ikke minst evne til å innhente, håndtere og analysere ulike typer data og informasjon; med andre ord ferdigheter i problemløsning.

Søkertallene til høyere utdanning til årets frist var på landsbasis ca. 12 % lavere enn i fjor. Det er kanskje greit etter rekordsøkning i 2021 i en periode som ennå var preget av pandemi og der ingen blant annet skulle ha «friår» for å dra ut å reise. Jobben vår fremover er både å beholde de studentene som velger oss samt å rekruttere godt. Det gjør vi best ved å tilrettelegge for at studentene trives gjennom å skape en spennende og inspirerende studiehverdag med læring i fokus. Det skaper motivasjon og trivsel.

Våre studenter skal være med å bygge fremtidssamfunnet. De skal bidra til fornyelse og endring og sikre at vi får en bærekraftig fremtid. Noe av det viktigste vi gjør er derfor å utdanne dyktige, motiverte arbeidstakere.

Med dette vil jeg ønske hver og en av alle ansatte ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet en riktig god sommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *