Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Utvilsomt har Bjerknessenteret, Senter for integrert petroleumsforskning, Geo-bio senteret, og Birkelandssenteret vært vitenskapelig fyrtårn ved fakultetet.

Disse har satt tydelig retning på mye av forskningen ved fakultetet, og indirekte vært viktige motorer for den faglige utviklingen ved alle våre institutt siden SFF-ordningen ble innført i år 2000.

Vi skal heller ikke glemme at vi er en sentral partner i SapienCE, som har HF som sitt vertsfakultet.

Sånn sett er det ikke overraskende for oss at en internasjonalt komité som har evaluert ordningen på oppdrag av Forskningsrådet, konkluderer med at:

«SFF-ordningen har vært en stor suksess for Norge. Evaluerings-komiteen anbefaler på det sterkeste at den blir videreført som hovedmekanisme for å støtte den mest nyskapende og risikofylte forskningen i Norge.»

For fakultetet har det vært viktig å videreføre og integrere den gode aktiviteten som er etablert gjennom disse sentrene i instituttene, noe som også er en anbefaling i evalueringsrapporten.

Samtidig er det viktig for oss å etablere nye sentre, nettopp fordi sentrene er hovedmekanismen for å støtte den mest nyskapende og risikofylte forskningen i Norge.

Derfor bruker både UiB og fakultetet betydelige ressurser for å hjelpe fram miljøene som nå jobber med nye søknader.

Per i dag arbeider fakultetet med ni skisser til SFF-sentre fram til skissefrist 18. november. Beslutning om hvilke søknader som inviteres til trinn 2 kommer i mai 2021.

Før den tid skal våre skisser vurderes av et internasjonalt ekspertpanel oppnevnt av fakultetet. Professor Eystein Jansen vil ha en sentral rolle i arbeidet.

Fristen for den interne evalueringen har vi satt til den 29. mai.

Hensiktene med panelet er å gi kritisk og konstruktive tilbakemeldinger til søkermiljøene våre.

Vi vet at evalueringen av SFF-søknadene langt på vei vil bruke de samme kriteriene som i ERC. Derfor har vi valgt ut eksperter som kjenner ERC-systemet godt.

Vi håper vurderingen fra vårt internpanel vil gi klare tilbakemeldinger på styrker og svakheter ved skissene det nå blir arbeidet med, og vi mener det vil være klokt om søkermiljøene tar tilbakemeldingene alvorlig.

Vi mener også det vil være klokt for søkermiljøene å lese kriteriene for utlysningen nøye. Det er sikkert heller ikke dumt å lese evalueringsrapporten av SFF-ordningen nøye og å studere anbefalingene der.

Blant annet sier rapporten at:

«Mangfold, inkludert kjønnsaspekter, bør styrkes. Det vil være spesielt viktig å identifisere og forberede en yngre generasjon av fremtidige senterledere.»

Forskningsrådet har alt stilt krav til institusjonene om at minst 40 prosent av søknadene skal ha kvinner i ledelsen.

Med så mange faglig sterke kvinner ved fakultetet burde de fleste søkermiljøene ikke ha problem med å fylle dette kravet!

I tillegg er det nok strategisk klokt å få dette til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.