Slik kan vi raskest mulig komme tilbake til normalen

Midt i møtet med universitetsledelsen der vi arbeidet med smitteutbruddet ved et av våre institutt, tikket det inn en melding fra kommunen om at jeg kunne melde meg til vaksinasjon.

Noe jeg selvfølgelig gjorde umiddelbart.

I løpet av de neste månedene vil alle som ønsker det få tilbud om vaksinasjon, ikke bare oss som er født i 1961 eller før.

Når tilstrekkelig mange er vaksinert vil vi få flokkimmunitet, noe som er nødvendig for å komme ut av pandemien.

Min oppfordring til alle studenter og ansatte på fakultetet er å ta smittevernsreglene på største alvor også de neste månedene. Det sikrer at vi raskest mulig kan komme tilbake til normalen vi alle ønsker oss.

Når tilbudet om vaksine kommer – si ja!

Det vil være den beste strategien for å komme i gjennom pandemien så fort som mulig.

Selv har jeg i mange år tatt den årlige influensavaksinen av to grunner:

  1. Jeg ønsker ikke å bli syk dersom jeg kan unngå det, og gjennom å vaksinere meg bidrar jeg til at smitten får mindre spredning.
  2. Dermed blir de som risikerer alvorlig sykdom, men ikke kan vaksineres, mindre utsatt for sykdom.

Jeg er helt sikker på at fordelene ved å ta vaksine er verdt det vesle ubehaget vaksinen kan gi.

Akkurat nå har vi et pågående smitteutbrudd ved et instiutt der tre ansatte som har vært på campus, har fått bekreftet smitte.

Både instituttet, kommunen og bedriftshelsetjenesten følger dette svært tett, og følger opp overfor både de smittede og nærkontakter.

Det er ikke kjekt at vi har fått et smitteutbrudd på et av våre institutt, med de ringvirkninger det har.

Det kan så klart skje alle, men det bør i allfall ikke skje fordi vi slapper av på smittevernrutinene når vi nå er på «oppløpssiden» av pandemien.

Vi håper at utbruddet kan slås raskt ned. Min klare oppfordring er at vi står sammen og stadig like skjerpet i kampen mot viruset.

Uansett hva en måtte mene om koronaviruset og hvor farlig det er; konsekvensene er uansett svært inngripende ved smitte.

En kan fort bli nødt til å stenge ned hele instituttet, og en kan risikere at mange blir satt i karantene.

Det er heller ikke hyggelig å komme i medias søkelys, med tap av omdømme som mulig resultat.  Men viktigst er allikevel at vi må ta vare på våre medstudenter, kollegaer og alle rundt oss.

Nå venter jeg bare på en SMS fra kommunen om at jeg kan møte i Åsanehallen for å få min første vaksinedose.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.