Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Den 25. – 28. mai er det valg til fakultetets organer, der fakultetsstyret er det mest prestisjefylte:

Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021

Jeg registrerer at det har vært flere diskusjoner rundt årets valg til rektor og universitetsstyret. Blant annet har et tidligere blogginnlegg fra denne dekanen, blitt trukket inn i diskusjonen om hva som er «innenfor» i en valgkamp.

Det har vært flere Khrono oppslag om dette, for eksempel:

Jeg står så klart inne for det jeg skrev i bloggen min, og mener jeg som dekan skal fremme fakultetets interesser og mobilisere for disse.

I valgsammenheng dreier dette seg i hovedsak om å få opp valgdeltakelsen, og gi støtte til kandidater som vil være gode for institusjonen og fakultetet.

Men det er all grunn til å diskutere prinsipielle sider ved årets valg:

Hvor langt skal en fagforening kunne gå i å fremme bestemte kandidater gjennom sine medlemslister?

Skal fagforeningsrepresentanter eller andre i maktposisjoner ha plass i universitetsstyret?

Bør det være tillatt for studentrepresentanter å sitte mer en to perioder?

Hva gjør vi med den sørgelig lave valgoppslutningen, spesielt blant studenter?

For å ikke pådra meg mer kjeft, skal jeg i denne bloggen begrense meg til å konstatere at det er veldig mange gode kandidater til det kommende fakultetsstyret.

Oppfordringen fra meg er at alle som har stemmerett til fakultetsstyret – og instituttorganene – setter seg godt inn i kandidatlistene, og benytter stemmeretten.

Godt valg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.