Bruk din stemme ved universitetsstyrevalget!

At april er skiftende fikk vi oppleve denne uken da vinteren tok en tur tilbake til Bergen. Det hadde dermed passet bedre om påsken kom en uke senere i år for oss som liker snø. Uansett håper jeg de fleste av oss har nytt godt av en ukes ferie uten nettmøter på hjemmekontoret.

Siden resultatet av rektorvalget ikke var offentlig da jeg skrev forrige blogg, vil jeg benytte anledning til å gratulere Margareth Hagen sammen med resten av rektorlaget hennes med seier i valget! Margareth skal nå lede UiB gjennom post korona, og de neste fire årene. Disse årene kommer til å bli svært viktige for vårt fakultet, med store saker på agendaen som for eksempel arealutvikling av Nygårdshøyden sør. Jeg er sikker på at Margareth, sammen med prorektor Pinar Heggernes, har god forståelse av realfagenes utfordringer og betydning for framtiden.

Samtidig vil jeg takke Oddrun Samdal og hennes lag for å ha gjort valget til et reelt valg. Jeg har før skrevet at UiB hadde fått et kompetent lederskap uavhengig av utfallet av valget. Jeg regner med at Oddrun og de andre på hennes lag, vil bli viktige personer for UiB framover.

Selv om rektorvalget er over, har vi fortsatt viktige valg igjen ved institusjonen. Den 22. april starter valget til universitetsstyret, og i mai skal det velges nytt fakultetsstyre, og representanter til instituttrådene.

Universitetsstyret er som kjent det øverste organet ved institusjonen. For de som ikke har satt seg inn i universitetsstyrets oppgaver, kan det kan det være nyttig å lese universitets og høyskoleloven (§§ 9-1 9-8) for å forstå hvor viktig styret er for institusjonen.

Vi trenger representanter i styret som har integritet, god kjennskap til institusjonen og sektoren vi er del av, og forståelse av den politiske konteksten vi operer under. Blant kandidatene som har meldt seg er det mange som kan gjøre en god jobb i styret, men jeg har lyst å framheve noen:

I gruppe A stiller både Inga Berre og Jarle Eid. Jeg kjenner begge som kandidater med stor integritet og kunnskap om UiB og sektoren vi er del av. Jeg er sikker på at disse to – skulle de bli valgt – gjennom styrevervet vil bidra til at UiB forblir et sterkt og uavhengig breddeuniversitet med et solid omdømme i samfunnet.

Fra gruppe C må jeg trekke fram Kristin Bakken. Universitetspolitisk hender det nok at vi er uenige, men Kristin har en dyp forståelse av universitetet, og hvordan institusjonen fungerer. Hun har også en god forståelse av verdien av breddeuniversitet, samtidig som hun kjenner de spesielle utfordringen våre fag har. Men ikke minst vil hun representere de teknisk og administrativt ansattes perspektiv på en god måte.

Blant de midlertidige – gruppe B – kjenner jeg ikke kandidatene, men jeg mener de er på høy tid at de blir representert av kandidater som kommer fra de fagområdene hvor en finner flest midlertidige – og dermed har best forståelse av hvor «skoen trykker».

Til studentene ved fakultetet vil jeg si at de har mulighet til å stemme på to studentkandidater jeg har fått stor respekt for det siste året. Det er Kristoffer Eik og Sandra Krumsvik. Kristoffer er i dag fakultetsstyrerepresentant ved MN og arbeidsutvalgsmedlem i studentparlamentet, og Sandra er leder av studentparlamentet. Kristoffer og Sandra stiller som kandidater til universitetsstyret i et team. Med Kristoffer og Sandra i universitetsstyret, vil UiB få to studentrepresentanter som vil fremme studentenes interesse på en sterk og konstruktiv måte, samtidig som de forstår at de er del av et styre.

MERK: Studentvalget starter 14. april og slutter 20.april kl. 12!

Til slutt har jeg et prinsipielt synspunkt knyttet til styrekandidater som også har lederfunksjoner ved UiB, inkludert fagforeningsledere. I dagens valgreglement for UiB (§8-3) er avdelingsdirektører og medlemmer av dekanat ikke valgbare. Det mener jeg er en selvfølge.

Jeg registrerer at både leder av Forskerforbundet og NTL stiller til valg til styret. Prinsipielt mener jeg at verken fagforeningsledere eller instituttledere, eller andre i framtredende lederposisjoner, burde være valgbare. Dette er personer som gjennom sine posisjoner i utgangspunktet har stor mulighet til å påvirke retningen til institusjonen, samtidig som en fort kan stille spørsmål ved hvilken agenda de tjener som medlemmer av styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *