Fakultet – det er dere

Iblant hører vi det blir sagt: «dere på fakultetet».

Men fakultetet er oss, det er alle ansatte som daglig driver våre laboratorier, verksted, som forsker, underviser, veileder og saksbehandler. Og det er alle studentene våre.

Vi som jobber i ledelsen ved fakultetet har som mål å forvalte vår grunnbevilgning og administrative ressurser til det beste for kjernevirksomheten.

Vi vet krysspresset mellom ulike deler av universitetets samfunnsoppdrag har blitt større. Det er viktig å være bevisst hvordan vi prioriterer på ulike nivå.

Derfor er det så viktig for oss å spørre grunnenhetene hva som skal til for at forskerne og underviserne kan lykkes:

Hvordan kan vi best levere på samfunnets behov på kort og lang sikt? Hvordan oppfyller vi samfunnsoppdraget vi som universitetssamfunn faktisk har?

Det er instituttene som forvalter de fleste ressursene på MatNat. På fakultetet bruker vi midler til insentiver, styrking og investeringer inn mot prioriterte områder. Det kan være egenandeler til sentre og prestisjefylte prosjekt, brofinansieringer for nye faglige satsinger og faglig omstilling eller ressurser inn mot utdanningssatsinger, samt mindre forskningsinfrastruktur.  I tillegg brukes noen rekrutteringsstillinger på samme måte.

Denne måten å tenke strategisk på – på fakultetsnivået – vil vi fortsette med.

Vi er en stor organisasjon. Det er både imponerende og inspirerende å dra ut for å lære og diskutere. Jeg tar med tilbake gode refleksjoner, innspill og ideer til hvordan vi kan fortsette å utvikle oss som fagmiljø. Både innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

De siste ukene har vi som nytt dekanat besøkt instituttene. Vi blir oppdatert på forskning, utdanning, utfordringer og spennende resultater ved enhetene. Det oppstår god debatt.

Jeg ble til og med invitert med på Institutt for fysikk og teknologi sin samling. En innsiktsfull opplevelse som ny dekan!

Institutt for fysikk og teknologi samlet på Solstrand (Foto: Gunn Mangerud)

Neste år skal vi i gang med en ny strategiplan for fakultetet. Da er det mange spørsmål vi bør stille oss, samt diskutere:

  • Hvordan har vi fokus på kvalitet i forskning som innbefatter alle?
  • Hvordan følger vi opp talentene, driver god karriereutvikling og samtidig legger til rette for at livssituasjonen endres over tid?
  • Hvordan skal vi lykkes med å få studentenes læring i fokus og kollegialitet rundt undervisning?
  • Hvordan fortsetter vi å videreutvikle oss som et attraktivt studiested?
  • Hvordan kan vi sammen skape gode, inkluderende og attraktive arbeidsmiljø?
  • Hvordan bidrar vi til å løse de store samfunnsutfordringene?

Spørsmålene er mange og listen er lang.

Når jeg ser hva som rører seg i fagmiljøene  våre, håper jeg det er engasjement rundt denne type spørsmål. Ikke bare når vi skal etablere ny strategi, men som en del av det å være et universitetssamfunn.

God diskusjon!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *