Nå har regjeringen muligheten til å vise at de satser på toppforskning

Jeg synes det er en virkelig trist sak at Fellesløftet er tatt ut av forslag til statsbudsjettet. På universitetet er mange av oss i budsjettmodus om dagen, og det er ikke bare gode signaler som kommer vedrørende budsjettsituasjonen.

Fellesløft IV er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet for å styrke tverrfaglig forskning med 1 milliard kroner over seks år. Midlene skal gå til den mest grensesprengende forskningen og den forskningen som har høyest vitenskapelig kvalitet, uavhengig av fag eller tema. Prosjektene kan være innenfor både grunnleggende og anvendt forskning.

Men:

Som administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet sier:

«Fellesløftet skulle gi oss store tverrfaglige forskningsgjennombrudd, en viktig del av grunnlaget for omstilling i Norge. Nå står nesten 40 ferdig vurderte og knallgode tverrfaglige prosjekter på vent. Dersom vi ikke får en fullfinansiering av Fellesløftet når Ap-Sp-regjeringen legger frem sine endringer i statsbudsjettet, vil det få store konsekvenser.»

At man stopper ferdig evaluerte topp-prosjekter på hoppkanten er samfunnsøkonomisk uforståelig og vitner lite om satsing på forskning.

I tillegg opplever vi at ABE-kuttene videreføres. Med en reell nedgang på basis blir økonomisitasjonen stram. I tillegg til den variable delen av «basis», som inkluderer studiepoengproduksjon og kandidatproduksjon, er det gjennom ekstern finansiering vi må bygge våre fremragende miljø.

Fakultetet har en stor eksternfinansiert økonomi. Det gjør oss sterk, men også sårbar.

Det er derfor svært gledelig å se at vi allerede har en rekke søknader til det nye EU programmet (25 +).

Vi dekker alle de tre pilarene, med en hovedtyngde på pilar 1: «excellent science».

Nå venter vi spent på uttelling på søknader som er inne, ikke minst tildelingene på nasjonal infrastruktur.

God infrastruktur er essensielt for våre fag.

Det setter oss i stand til å drive forskningen videre og det gjør oss konkurransedyktige som forskningsmiljø og attraktive som studielokasjon.

Fakultetets strategi bærer tittelen «Kunnskap som former samfunnet. Natur-Teknologi-Bærekraft».

Vi skal spille en rolle knyttet blant annet til å skape kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Nå er det tid for å jobbe med å styrke arbeidet ytterligere, dyrke dristige ideer og bringe frem gode søknader i ulike deler av virkemiddelapparatet.

Men uteblir også Fellesløft IV, vil det bli magre år for noen av våre beste fagmiljøer framover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *