En kollegial holdning – i praksis

Bodil Holst (f.h), Mathilde B. Sørensen (midten), Sigrunn Eliassen (t.v). Bak f.v: Atle Rotevatn og Henk Keers.

Denne uken var det fakultetsstyreseminar og derfor en god anledning til å feire de som i år har fått tildelt graden Fremragende underviser ved MatNat. Følgende personer går nå inn som nye medlemmer i fakultets pedagogiske akademi: Bodil Holst, Mathilde B. Sørensen, Henk Keers, Atle Rotevatn og Sigrunn Eliassen.

Gratulasjoner og ikke minst en stor takk for det arbeidet de legger ned hver dag går til disse fem!

Som første fakultet i Norge opprettet vi på MatNat en meritteringsordning for undervisere i 2017. Dette er en viktig del av vårt kvalitetsarbeid for undervisning, og gir økt fokus til systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvalitet.

En annen viktig dimensjon er fokus på en kollegial undervisningskultur.

Begge deler er viktig og gir et tydelig signal om at vi investerer i utdanningskvalitet gjennom systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og gjennom å sette søkelys på å utvikle en kollegial og profesjonell undervisnings‐ og lærerkultur.

Kriteriene er strenge. Tittelen tildeles på bakgrunn av søknad som vurderes av en bedømmelseskomité. Man må dokumentere forhold knyttet til sammenhengen mellom undervisningsform, læringsutbytte, vurderingsform, typer av læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming – og ikke minst:

En kollegial holdning og praksis

De som får denne kompetansegraden, blir tildelt tittelen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner/ETP) og danner vårt fakultets pedagogiske akademi.

Å få Fremragende underviser-status er en synliggjøring og belønning av særskilt dyktige, ambisiøse og pedagogisk kompetente undervisere. Dette bidrar til å likestille arbeidet med utdanning og forskning hos våre vitenskapelige ansatte.

Sigrunn Eliassen er både Fremragende underviser og vår visedekan for utdanning.

I arbeidet med arealutvikling på Nygårdshøyden Sør har vi som dekanat ambisjoner om at blant annet arbeidet med nye og varierte læringsformer skal reflekteres i hvordan vi planlegger utforming av læringsareal og sosiale soner.

Vi trenger areal som oppfordrer til beviselig effektive læringsformer i organisert undervisning og selvstudier – men også steder der spontane aktiviteter skjer uoppfordret når studentene, universitetsansatte og andre engasjerte fagpersoner fra samfunns- og næringsliv treffer hverandre.

1 thought on “En kollegial holdning – i praksis

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *