På oppløpssiden for å få flere sentre for fremragende forskning

Fredag fikk vi vite hvilke skisser som gikk videre til finalerunden om kommende Sentre for fremragende forskning (SFF).

UiB må totalt sett kunne si seg fornøyd med syv skisser til andre runde, hvor tre er fra HF-fakultetet, tre fra MED og en fra MN.

Med 28 prosent av UiBs skisser videre, ligger vi godt over den nasjonale andelen på 22 prosent som slapp gjennom første nåløyet.

Nå skal 36 SFF-skisser ende opp med 10 til 12 nye SFF-sentre.

For MatNats del er vi veldig glade for at søknaden «Centre for SOCIAL ALGORITHMS» ledet fra Institutt for informatikk, gikk videre.

Vi er også glade for at «Centre for Visions of the Arctic» står på listen, hvor miljø fra Bjerknessenteret er tungt inne.

Vi skal også heie på professor Hans Munthe-Kaas ved Matematisk institutt, som er sentral i «Lie-Størmer Center for Fundamental Structures in Computational and Pure Mathematics», hvor Universitet i Tromsø er vertsinstitusjon. Prosjektet er en del av et større initiativ for å knytte de matematiske instituttene i Tromsø og Bergen tettere sammen. Gjennom samarbeidet «Albatross – Algebra between Bergen and Tromsø» startes det opp felles kurs.

Jeroen P. van der Sluijs ved Kjemisk institutt deltar i prosjektet «Centre of Actionable Knowledges», ledet ved Det humanistiske fakultet og Senter for vitenskapsteori.

Men det er nok mange på fakultetet som er skuffet over at ikke flere av våre egne ti skisser gikk videre til finalen.

Jeg mener vi la opp til en god prosess for å dyrke fram gode søknadsideer, og er skuffet over at det ikke ga bedre uttelling.

Det skal bli interessant å se hvilke tilbakemeldinger søknadene våre får etter første runde. Så tenker jeg den neste ledelsen ved fakultetet får ta en grundig evaluering, slik at vi kan gjøre det bedre neste gang.

Det å være i finalerunden betyr selvsagt ikke at en er sikret senterbevilgning.

Fortsatt skal ca 2/3 av søknadene bort, og det er mye hardt arbeid fram til full søknad skal sendes inn 15. september.

UiB legger nå opp til en prosess for hvordan vi skal hjelpe de syv skissene slik at søknadene blir best mulig fram til søknadsfristen.

I tillegg til at vi skal støtte vår egen søknad så godt vi kan fram til 15. september – som kommer fort! – er det viktig at vi ikke legger vekk alt det gode arbeidet som er gjort i denne skisseprosessen.

Jeg er sikker på at det er etablert mye godt samarbeid igjennom det arbeidet som er lagt ned. Jeg er også sikker på at mye av det som er gjort kan brukes i andre søknader.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.