Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert av fakultetsledelsen. De siste ukene er det tatt to beslutninger som er viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del av Nygårdshøyden. Den første er den…Continue reading Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Utvilsomt har Bjerknessenteret, Senter for integrert petroleumsforskning, Geo-bio senteret, og Birkelandssenteret vært vitenskapelig fyrtårn ved fakultetet. Disse har satt tydelig retning på mye av forskningen ved fakultetet, og indirekte vært viktige motorer for den faglige utviklingen ved alle våre institutt siden SFF-ordningen ble innført i år 2000. Vi skal heller ikke glemme at vi er…Continue reading Sentre for fremragende forskning (SFF) er en suksess

Strategien som former bærekraft-samfunnet

I forrige fakultetsstyremøte ble revidert strategi for fakultetet vedtatt. Jeg synes den reviderte strategien er blitt en klar forbedring av det gode dokumentet vi hadde, både innholdsmessig og visuelt. Den reviderte strategien skal vi bruke internt i våre prioriteringer, og eksternt for å fortelle hva vi vil. En av endringene vi kan merke oss er…Continue reading Strategien som former bærekraft-samfunnet

Julenissen kom ekstra tidlig i år

Adventstid er forventninger om presanger og ferie. Etterhvert som jeg er blitt eldre har betydningen av det første minket, og behovet for å koble av økt. Dessuten jobber vi i en sektor hvor de viktigste julepresangene gjerne blir åpnet før jul. Onsdag 6. desember feiret Trond Mohn Stiftelse sitt 15 års-jubileum i Universitetetsaulaen. Stiftelsen har…Continue reading Julenissen kom ekstra tidlig i år

Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Styret ved UiB har uttrykt en klar ambisjon om at UiB skal være klimanøytralt innen 2030. Som en del av denne ambisjonen ble det i siste styremøte vedtatt en  «ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 %». Samtidig er styret tydelig på at det «er en forutsetning at UiB skal opprettholde og videreutvikle…Continue reading Betyr det noe at vi skal bli et klimanøytralt universitet?

Nødvendig omstilling av energiutdanningene

Fakultetet har et klart mål om å utdanne kandidater med solid realfaglig kompetanse, som er relevant for et bredt næringsliv i regionen vår. Når vi nå endrer sivilingeniørprogrammet vårt i energi er det nettopp for å gi studentene en helhetlig og felles forståelse av energisystemene. Dette mener vi vil gjøre dem til meget relevante kandidater…Continue reading Nødvendig omstilling av energiutdanningene