Inkludering og mangfold er tett knyttet sammen

Denne uken var det Christikonferansen med tema «Skeiv identitet som politisk valuta».

Valg av årets tema er nært knyttet sammen med at det i 2022 er skeivt kulturår, som markerer at det er 50 år siden Norge fjernet forbudet mot homoseksualitet.

Dagen ble lærerik, inspirerende og tankevekkende.

Vi har som samfunn fortsatt en lang vei å gå, ikke minst kom det tydelig frem når det gjelder transpersoners situasjon.

Dagens første foredrag fra journalist og forfatter av boken «The Pink Line», Mark Gevisser, var fantastisk innsiktsfullt fordi han satte temaet inn i et overordet, globalt perspektiv. Han pekte på hvordan ulike krefter motvirker fremgang og rettigheter for LHBTIQ+ på ulike politiske nivå, og på ulike måter og arenaer i samfunnet.

Ulike sesjoner belyste tematikken fra samfunns-, kultur- og næringsliv. Der deltok forskere innen jus, samfunnsvitenskap og humaniora, personer fra LHBTIQ+ interesseorganisasjoner, LO, Raftostiftelsen og byråden for kultur, mangfold og likestilling i Bergen kommune.

Tema kan synes fjernet fra realfagene, men dette er tema som også berører oss.

Vårt mål er å ha et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Ikke minst skal vi utdanne studenter som skal ut i arbeidslivet, og disse skal ta med seg gode holdninger til inkludering og mangfold. I

Ingen skal måtte oppleve diskriminering hos oss. Da trenger vi å øke bevissthet og kunnskap.

Vi har de to siste årene hatt stort fokus på GenderAct på fakultetet. Det skal vi fortsatt ha, men når lokale handlingsplaner nå skal utarbeides på alle instituttene er det viktig å minne om vår håndbok for lokalt balansearbeid med SDG 5 og SDG 10 som et slags utgangspunkt for hvordan vi skal drive arbeidet.

Der presiseres det at – selv om GenderAct tar for seg kjønnsbalanse og likestilling – er også inkludering og mangfold tett knyttet sammen.

Det er derfor er naturlig at arbeid med inkludering og mangfold blir integrert i lokalt balansearbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *