Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

Denne uken skal fakultetsstyret behandle budsjettforslaget for 2021. I sammendraget til budsjettet lister vi opp seks hovedpunkt som er rammer for fakultetets arbeid det kommende budsjettåret: Fakultetets strategi: Kunnskap som former samfunnet – natur, teknologi og bærekraft Usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen Økt studentrekruttering og strategisk arbeid med studieporteføljen SFI-og SFU-suksess Strategisk bemanning og karriereutvikling…Continue reading Dette er de viktigste prioriteringene i budsjettforslaget 2021

Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

For mange er gleda av å nærme oss normaltilstand stor. Heimekontor, videomøter og mangel på sosial kontakt tærer fort på humøret. Derfor kjennes det som ei lette å kunne gå tilbake på kontoret og fysisk igjen møte kollegaer og andre tilsette på UiB. Slik vi søndag feira 17. mai håper eg blir eit unntak vi…Continue reading Vi kan fort oppleve å igjen måtte gjennomføre  all undervisning på digitale plattformer

Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Det blir med rette sagt at de ansatte er universitetets viktigste ressurs. Da er det viktig at vi både rekrutterer de beste hodene, og sørger for at vi beholder den beste kompetansen vi kan få ved institusjonen. Derfor trenger vi både gode rekrutteringsmekanismer og karrierepolitikk. Prorektor Margareth Hagen skriver godt om dette i et debattinnlegg…Continue reading Slik har vi tenkt å rekruttere på en bedre måte

Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med

I fakultetsstyremøtet onsdag 5. februar ble professor Antonella Zanna tilsatt som ny instituttleder ved Matematisk institutt. Jeg vil ønske Antonella velkommen til ledergruppen ved fakultetet. Antonella har vært professor i anvendt og beregningsorientert matematikk siden 2005. Hun har en solid forskerkarriere, blant annet som gjesteforsker ved University of Cambridge, og har hentet inn en rekke…Continue reading Matematikk vil fortsatt være bærebjelken i alt vi driver med