Inkludering og mangfold er tett knyttet sammen

Denne uken var det Christikonferansen med tema «Skeiv identitet som politisk valuta». Valg av årets tema er nært knyttet sammen med at det i 2022 er skeivt kulturår, som markerer at det er 50 år siden Norge fjernet forbudet mot homoseksualitet. Dagen ble lærerik, inspirerende og tankevekkende. Vi har som samfunn fortsatt en lang vei…Continue reading Inkludering og mangfold er tett knyttet sammen

Universitetsbibliotekene har en tydelig plass i fremtidens universitetssamfunn

Bibliotek, eller bok-lager, består av hyllemeter på hyllemeter med kunnskap. Bare ordet gir meg gode «vibber»! Bibliotekenes historie er lang og interessant, og faktisk til dels dramatisk. Flere har vært krigsbytte. Bibliotekets historie startet i Ebla i dagens Syria som regnes som verdens eldste kjente bibliotek, og var i virksomhet fra rundt 2600 til 2300…Continue reading Universitetsbibliotekene har en tydelig plass i fremtidens universitetssamfunn

Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fra 2023 får universitets- og høyskolesektoren nye mål som reflektere de politiske hovedprioriteringene for sektoren: Høy kvalitet i utdanning og forskning Bærekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon God tilgang til utdanning og kompetanse i hele landet Hver institusjon skal ha individuelle utviklingsavtaler, og man skal gå bort fra nasjonale styringsparametere. En av de kvantitative styringsparameterne sektoren…Continue reading Hva er viktigst: At studenter gjennomfører på normert tid eller får seg en grad?

Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

Det er totalt skivebom når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe indikerte at vi alle bør være på et nivå der vi ikke lenger trenger å løfte oss videre på utdanningsfeltet. Samtidig sår han tvil om Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en ordning man fortsatt ønsker å satse på. Norge har behov for…Continue reading Fremragende utdanning kommer ikke av seg selv

En kollegial holdning – i praksis

Denne uken var det fakultetsstyreseminar og derfor en god anledning til å feire de som i år har fått tildelt graden Fremragende underviser ved MatNat. Følgende personer går nå inn som nye medlemmer i fakultets pedagogiske akademi: Bodil Holst, Mathilde B. Sørensen, Henk Keers, Atle Rotevatn og Sigrunn Eliassen. Gratulasjoner og ikke minst en stor…Continue reading En kollegial holdning – i praksis

Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Visste du at 36 prosent av budsjettet til MatNat-fakultetet er finansiert av eksterne midler? Vi har en stor økonomi med mange prestisjetunge tildelinger. Vi har store ambisjoner. Utfordringen fremover er å være i posisjon til å tiltrekke oss tilstrekkelig ekstern finansiering til å være fremragende innen disiplinene, og det må vi klare i en sektor…Continue reading Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Noe av det viktigste fakultet må lykkes med i årene fremover er dette: Å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør (Et realfaglig kraftsentrum | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB). Planene er at både nybygget og de to rehabiliterte byggene skal være klare i 2030. Klarer vi alt på tid har vi nybygget oppe i 2025. Arbeidet som…Continue reading Slik skaper vi et universitetet uten vegger