Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Visste du at 36 prosent av budsjettet til MatNat-fakultetet er finansiert av eksterne midler? Vi har en stor økonomi med mange prestisjetunge tildelinger. Vi har store ambisjoner. Utfordringen fremover er å være i posisjon til å tiltrekke oss tilstrekkelig ekstern finansiering til å være fremragende innen disiplinene, og det må vi klare i en sektor…Continue reading Slik mener styret vårt at vi kan bli fremragende innenfor disiplinene

Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Noe av det viktigste fakultet må lykkes med i årene fremover er dette: Å realisere arealutviklingsprosjektet Nygårdshøyden Sør (Et realfaglig kraftsentrum | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB). Planene er at både nybygget og de to rehabiliterte byggene skal være klare i 2030. Klarer vi alt på tid har vi nybygget oppe i 2025. Arbeidet som…Continue reading Slik skaper vi et universitetet uten vegger

Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Etter åtte år som dekan har eg erfart mange oppturar og nedturar. Det ligg i sakens natur at motgang kjennes tyngre enn medgang. Men mesteparten av tida har det vore eit privilegium å kunne jobbe med dyktige kollegaer på tvers av ein stor og viktig samfunnsinstitusjon. Skal eg gi ein status etter 12 år som…Continue reading Takk for meg, det har (stort sett) vært en glede å være dekan!

Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Den 25. – 28. mai er det valg til fakultetets organer, der fakultetsstyret er det mest prestisjefylte: Kunngjøring av valg til MN-fakultetsstyret 2021 Jeg registrerer at det har vært flere diskusjoner rundt årets valg til rektor og universitetsstyret. Blant annet har et tidligere blogginnlegg fra denne dekanen, blitt trukket inn i diskusjonen om hva som…Continue reading Det viktigste er ikke å krangle, men å delta

Akademia må være en attraktiv arbeidsplass

I siste fakultetsstyremøte ble «Policy for bruk av vitenskapelige stillinger» behandlet. Utgangspunktet for rapporten er et ønske om å sikre en mer strategisk bruk av vitenskapelige stillinger. Arbeidsgruppen har gjort en grundig jobb med å beskrive de ulike stillingskategoriene – hvordan de blir brukt i dag og utfordringer knyttet til de ulike kategoriene. Vi sier…Continue reading Akademia må være en attraktiv arbeidsplass