Vi står foran store endringer i årene som kommer

Vi er nå godt inn et nytt semester, ferdig med valgkampen og har fortsatt Erna som statsminister. I august tok fakultetet mot flere studenter en noen gang før, og vi hadde første opptak til tre nye siv.ing.-programmer.

Samtidig med dette har fakultetet fått nytt fakultetsstyre med eksterne representasjon. Dette er en prøveordning Universitetsstyret vedtok i junimøtet etter ønske fra fakultetet. Vår nye eksterne styreleder heter Jannicke Hilland og er til vanlig konserndirektør i BKK. Hun er siv.ing fra University of Manchester og har en dr.scient grad fra Fysisk institutt i samarbeid med CMR.

Nestleder er instituttleder ved Kjemisk institutt, UiO, og heter Jo Døhl. Begge har solid kompetanse fra vår sektor, og vil bidra til å styrke fakultetet i åra framover. I tillegg til at fakultetet nå har fått nytt styre går dekanatet inn i en ny fireårsperiode.

Selv om universitetet og fakultetet er forutsigbare institusjoner, og de fleste av oss i liten grad vil merke hurtige endringer, vil nok høstens valg, nye studieprogram, endringer i ledelse og styre, få innflytelse på fakultetets kurs i årene framover. Så da er det kanskje naturlig å spørre hvilke saker som blir prioritert av fakultetsledelsen? Det korte, men omfattende svaret på spørsmålet står i sammendraget til Budsjettforslag for 2018:

”Fakultetet vil gjennom prioriteringene i vårt budsjettforslag stimulere til økt ekstern finansiering, grensesprengende forskning og bedre utdanningsarbeid slik at vi kan bygge handlingsrom til å realisere våre strategiske mål.”

Fakultetsledelsen vil framover bruke denne spalten til å skrive om hvilke saker vi arbeider med, hva vi faktisk prioriterer og hva vi legger i sitatet fra budsjettforslaget. Vi vil også bruke denne plassen til å kommentere på aktuelle saker ved vårt fakultet, Universitetet i Bergen og i sektoren for øvrig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *