UiB er best i Norge – og MatNat er best på UiB

Det er kjekt å komme tilbake etter ferie, avkobling og godvær, med å kunne starte med litt sjølskryt – det kommer som kjent fra hjertet og skal lyttes til! I universitetsavisen Khrono kunne vi nemlig i ferien lese at «Universitetet i Bergen er best på EU-midler».

I konkrete tall mottok UiB i 2017 48.700 i norske kroner fra EU per vitenskapelig stilling.

De neste institusjonene på listen var UiO og NTNU med henholdsvis 43.800 og 39.500 kroner per årsverk.

MATNAT

Nå er det slik at av de totale EU-relaterte aktivitetene ved UiB i regnskapet for 2017, sto MatNat-fakultetet for 58 prosent.

Dette gir en aktivitet på 92.000 per vitenskapelig ansatt, hvilket er en meget solid innsats både i forhold til gjennomsnittet ved UiB og ved våre konkurrerende miljøer ved UiO og NTNU.

Et resultat vi alle kan være stolte av, og som oppmuntrer til videre arbeid med å hente inn ennå mer ekstern finansiering fra EU.

Hvorfor er vi så gode på EU-finansiert forsking?

Det er sikkert mange grunner til dette, men jeg har lyst til å trekke fram et par:

For det første har vi over tid jobbet systematisk med å hente inn EU-midler. Rektor Olsen trekker i Khrono-artikkelen fram at UiB har etablert et EU-kontor, noe som nok er viktig. Men like viktig tror jeg den solide forskningsadministrative støtten våre fagmiljø henter fra BOA-team og forskningskoordinatorer lokalt har vært.

Aller viktigst er likevel at vi har eksellente forskningsmiljø som faktisk greier å hevde seg i det internasjonale forskningssamfunnet. Uten høy kvalitet på den forskning vi utfører er det nemlig ikke mulig å nå i gjennom i EU-systemet. Derfor tror jeg også det å vektlegge de europeiske forskningsprogrammene er viktig for et lite land som Norge.

Vi må gjerne kritisere EU-programmene for å være for «nytte-orienterte».

Men jeg tror ikke at vi hadde fått utført mer grunnforskning av høy kvalitet dersom EU-kontingenten til forskning ble kanaliserte direkte inn i institusjonene, eller gjennom nasjonale forskningsprogram ledet av forskningsrådet.

Tvert i mot er jeg sikker på at den internasjonale konkurransen vi deltar i gjennom EU-systemet hever kvaliteten på norsk forskning.

Derfor har vi all grunn til å glede oss over forskningsaktiviteten som blir generert ved fakultetet direkte og indirekte fordi vi har lykkes i EUs forskningsprogram.

Velkommen tilbake til nytt semester og et nytt akademisk år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *