Det er her hovedkvarteret ligger

Tirsdag 9. oktober lanserte Kjell Inge Røkke planene om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu.

Illustrasjon: REV Ocean

Som del av konseptet skal det etableres et «verdenshavets hovedkontor», innerst i Oslofjorden. I Dagsrevy-reportasjen om det kontroversielle bygget uttalte havsenterets leder Nina Jensen:

«Skal man ta en posisjon som en verdensledende aktør på hav og ikke minst bygge et verdenshavets hovedkontor så bør det være et bygg å merke seg, et signalbygg»

I et BA-oppslag dagen etter kan vi lese at: «Røkke ser også til Bergen, der industrilederen vurderer å innlede et samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI). Havforskningsdirektør Sissel Rogne var i går invitert til Fornebu for å snakke om dette. – Vi ønsker å utvikle bedre forståelse av havets økosystem, og jobber med Røkke for å få bygget en unik forskningsinfrastruktur i Bergen, sier Rogne til BA.»

I BA-oppslaget kobler Sissel Rogne samarbeidet med Røkke-senteret til at hun ønsker et nytt bygg for HI på Dokken.

Jeg synes det er veldig bra at private bruker penger på forskning og store forskningsprosjekt. Det har vi god erfaring med i Bergen, og det fører til at viktige forskningsoppgaver lettere kan bli gjennomført.

UiB har god dialog med Nina Jensen om senteret og bruk av det nye forskningsfartøyet REV Ocean, finansiert av Kjell Inge Røkke.

Men den marine hovedstaden i Norge kommer til å forbli i Bergen, som alt er et verdenssenter og internasjonalt tyngdepunkt innen marin forskning. Det skal vi utvikle videre blant annet sammen med våre gode venner på Nordnes.

Jeg mener at det som best legger til rette for samarbeide om forskning, utdanning, infrastruktur og samhandling med næringsliv, vil være om HI samlokaliseres med den marine kunnskapsklyngen på Marineholmen.

Jeg tror det vil kunne løfte begge institusjonene videre. Her er dessverre Sissel Rogne og jeg svært uenige.

I siste QS-rangering er UiB rangert som nummer 38 i verden innen «Earth and Marine Science». Det kan vi være stolte av.

Det er dette – sammen med det samlede volumet av all FoU; forvaltning, innovasjon og næringslivsaktivitet innen marin/maritim sektor – som gjør Bergen til et tyngdepunkt internasjonalt.

UiB har sammen med næringsliv, forvaltning, innovasjonsmiljøer og flere forskningsinstitusjoner utviklet Marineholmen til en globalt sett unik marin og maritim kompetanseklynge.

Med Havforskningsinstiuttet som en del av dette miljøet vil vi ha de beste mulighetene for at Bergen skal være både en nasjonal og en global motor for blå bærekraft og blå verdiskaping.

Det vil de facto være verdenshavenes hovedkvarter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *