Det er ikke nok å bare kunne litt programmering

I arbeidet med «generiske ferdigheter» har vi sagt at alle våre studenter skal kunne å programmere. Dette er en god begynnelse, men jeg tror ikke det er et ambisiøst nok mål på vegne av våre studenter.

Innen naturvitenskapene ser vi at datateknologien i større grad overtar den rollen matematikk har hatt som verktøykasse – uten at jeg mener at vi skal kutte ut matematikken av den grunn.

Dette er en god grunn til at vi bør få mer IKT i studieprogrammene vår.

Men det som er enda viktigere for utdanningene våre, er at alt tyder på at studenter vil være langt mer konkurransedyktige på arbeidsmarkedet dersom de har solid kompetanse innen IKT når de er ferdigutdannet.

Jeg tror det er to områder hvor vi må heve kompetansen blant våre studenter. Begge dreier seg om data, som jo også er grunnlaget for alle naturvitenskaper.

Den første er det – som mangler et godt norsk ord – kalles datascience.  «Datavitenskap» er allerede i bruk, da dette er en spesialisering innen informatikken.

Sensor- og lagringsteknologi gjør at datamengdene vi samler inn øker eksponentielt.

Samtidig skaper kunstig intelligens og algoritmer for maskinlæring helt nye muligheter til å forstå og nyttiggjøre oss datamengdene. Det er kombinasjonen av store datamengder og algoritmer «datascience» kort sagt dreier seg om.

Det andre er datasikkerhet, som dreier seg om hvordan vi beskytter dataene og IKT-infrastrukturene våre mot uønskede hendelser. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er et enormt behov for kompetanse i samfunnet på dette området.

Jeg mener at vi må gi alle våre studenter mulighet til å bygge kompetanse på disse områdene.

Innen flere studieprogram utenfor informatikk tror jeg også vi må utvikle spesialiseringer på disse områdene.

I et leserinnlegg instituttleder Pinar Heggernes ved Institutt for informatikk og jeg hadde på trykk i Dagens Næringsliv mandag 1. mars, skriver vi at:

«…det haster å øke it-kompetansen i hele befolkningen, noe som også stiller store krav til utdannelsesinstitusjonene. Informasjonsteknologi må inngå som en integrert del av alle studieretninger, og vi må tenke nytt.»

Dette er også ment som en beskjed til oss selv!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *