Støtt opp om uavhengig grunnforskning

Velkommen tilbake til en koronastengt campus, men et digitalt åpent UiB, etter en forhåpentligvis fin, om enn annerledes, påskeferie.

Siden det i år ikke var lov å tilbringe tiden på hytten, har de fleste sikkert ikke hatt behov for eller tenkt på parafinlamper. Men før elektrisiteten og glødelampen dukket opp, og på hytter uten strøm, var jo parafinlampen et nyttig redskap.

Albert Einstein skal en gang ha sagt at:

“Hvis all utvikling var overlatt til ingeniørene, ville vi hatt perfekte parafinlamper, men ingen elektrisitet.”

Med det mente han nok at for å gjøre de virkelig store oppdagelsene – som for eksempel Maxwells ligninger – trenger en fri og nysgjerrighetsdrevet grunnforskning.

Samtidig er vi avhengig av tematisk og rettet forskning for å perfeksjonere oppdagelsene som blir gjort.

Begge deler er viktig, men blir prioritert ulikt avhengig av hvor i samfunnet en holder til. Ikke minst synes det av og til å være vanskelig å formidle verdien av nysgjerrighetsdrevet grunnforskning til bevilgende myndigheter.

I disse dager diskuterer vi viktige ting om hvordan forskning og høyere utdanning skal se ut framover.

I løpet av neste måned skal vi gi innspill til lovutkastet for ny UH-lov, vi skal svare på hva som bør vektlegges i en styringsmelding for sektoren, og Forskningsrådet holder på å sluttføre sin nye strategi.

På alle disse områdene er det viktig at institusjoner som UiB argumenterer for – og vektlegger betydningen av – fri og uavhengig grunnforskning, og at det blir gitt budsjettmessig rom for forskning som ikke framstår direkte nyttig.

Hvem ellers skal gjøre det?

Diskusjonen om betydningen av nysgjerrighetsdrevet forskning har også dukket opp der vi minst skulle vente den. Nylig gikk direktør for Det europeiske forskningsrådet – ERC – av etter en konflikt med det vitenskapelige råd (Scientific Council).

Angivelig skyldes avgangen uenighet om forskningen i programmet skal drives fram «bottum up» av ideene til de svært dyktige forskerne som får tildeling, eller om programmet i større grad skal styre pengene i tematisk retning.

ERC har i sin nåværende form vært en ubetinget suksess, og jeg tror det er viktig at vi både stiller oss bak programmet og finansieringen av dette.

Det er nå mulig for alle å signere en støtteerklæring for uavhengig forskning i EU (følg lenken)

Jeg har alt signert!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *