Realfag – et smart sted å begynne!

Årets søkertall fra Samordna opptak er gledelig lesning for vårt fakultet. Etter to magre år med bekymringsfullt lave søkertall setter vi i år rekord med 1532 førstevalgssøkere til fakuletets ulike utdanningsprogram – en oppgang på nær 44 prosent fra i fjor.

Vi vet ikke om studentmottaket i år blir her som i 2019, men gleder oss til å ta mot nye studenter til fakultetet til høsten.

Tradisjonelt sett øker søkningen til høyere utdanning i usikre tider, og koronakrisen og et vanskelig arbeidsmarked er nok hovedgrunnnen til at de nasjonale søkertallene er opp 9% fra i fjor.

Likevel kan dette på langt nær forklare den kraftige økningen på vårt fakultet, som  langt overstiger tallene for andre realfags- og ingeniørutdanninger nasjonalt.

Vi tror at tre andre forhold har spilt inn:

  • Først og fremst en svært vellykket rekrutteringskampanje som har lykkes i å skape oppmerksomhet rundt våre utdanningsprogram og synliggjøre deres samfunnsrelevans. Her er det all grunn til å takke våre dyktige kommunikasjonsmedarbeidere og studentambassadører som har klart å nå ut til søkerne og fronte merkevarebyggingen #RealfagUiB

 

  • Lanseringen av et nytt årsstudium i informatikk som helt tydelig har truffet et stort udekket behov. Med 184 førstevalgssøkere til 10 studieplasser topper dette nye programmmet listen over UiBs mest populære utdanninger målt i søkere pr plass.

 

  • Fjerning av kravet om full matematikkfordypning (R2) for studieprogram innen geovitenskap og biovitenskap. Dette har helt klart bidratt til en gledelig økning for disse fagområdene, men er ikke hele forklaringen på at eksempelvis geovitenskap har nær tredoblet sine søkertall.

Vi har hele tiden vært overbevist om at fakultetet har attraktive studieprogram av høy kvalitet, og at vi tar  godt vare på studentene både faglig og sosialt. Programmene gir solid grunnutdanning i MNT, samtidig som vi kontinuerlig gjør tilpasninger i studiporteføljen rettet mot de store samfunnsutfordringene.

Et ferskt eksempel her er en omfattende redesign av vår femårige sivilingeniørutdanning i energi, som også opplever en gledelig økning i søkertall.

Likevel er ikke alt bare rosenrødt, og vi har stadig for lave søkertall til flere av våre tradisjonelle disiplinutdanninger.

Her har vi fortsatt en jobb å gjøre med å synliggjøre bedre det store spekteret av jobbmuligheter og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver en utdanning innen fag som fysikk og kjemi åpner for. Det er viktig å ikke hvile på laurbærene, men fortsette det gode arbeidet som er igangsatt rundt merkevarebygging.

Det langsiktige målet må være at samtlige av våre studieprogram har nok søkere til å fylle studieplassene med godt kvalifiserte og motiverte studenter.

Til slutt i denne bloggen vil jeg benytte anledningen til å gratulere Andreas Trohjell som ny leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Andreas er matematikkstudent ved UiB, og tidligere studentrepresentant i fakultetsstyret vårt.

Vi ønsker Andreas lykke til i det kommende året som landets mektigste student!

Andreas Trohjell

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *