Avlyste fadderarrangement fører til mer smittespredning

Dekan Helge k. Dahle er imponert over innsatsen fadderstyret ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, og mener de fortjener skryt, ikke kritikk.

Det er viktig å få en god start på studentlivet. Derfor legger UiB inn store ressurser i å få til et godt studentmottak. De siste månedene har studieseksjonene ved fakultetene ved UiB lagt ned en enorm innsats for at første uken i semesteret skal gå på skinne, og bli en så positiv opplevelse for våre nye studenter som mulig. Med på laget har fakultetene mange faddere som jobber frivillig. Slik er det i hvert fall på MatNat-fakultet.

Fadderuken blir av mange utenforstående, bl.a. mediene, oppfattet som en russefeiring to. Men som vår Statsråd tydelig har forstått, er fadderukens målsetning at de nye studentene skal bli kjent med både lærested og medstudenter, altså mye mer enn fyll og fest. Ved UiB har vi, i alle fall så lenge jeg har vært dekan, arbeidet for å få uken inn i konstruktive og ordnede former og med minst mulig fokus på alkohol og fest i godt samarbeide med fadderstyrene. Dette mener jeg vi langt på vei har lykkes med, og mitt inntrykk er at fadderuken for de aller fleste studentene våre er blitt en god start på studentlivet.

Unge mennesker har en tendens til å ville feste. Slik var det da jeg var student, og om noe, tror jeg de fleste studenter oppfører seg bedre nå enn da. Men når mange fester samtidig, blir dette synlig, og uønska hendelser skjer. Det liker avisene å skrive om, og mange lar seg lett irritere over bråk i sentrum og utagerende festing. Med koronasituasjonen har det dette året i tillegg blitt satt ekstra lys på fadderuken og faren for smittespredning.

Våre faddere har fått grundig opplæring i hvordan de skal bidra til å unngå smittespredning og alt tyder på at de har forstått alvoret i dette. Derfor tror jeg ikke det å avlyse fadderarrangement fører til redusert smittespredning. Tvert i mot har vi sett ukontrollert festing både offentlig og på trange hybler når kveldsarrangement blir flyttet vekk fra campus.

Kanskje er det slik at institusjonene som i utgangspunktet avlyste alle fadderarrangement på kveldstid var mer opptatt av eget omdømme enn av smittespredning?

Da rektor Dag Rune Olsen ble intervjuet på NRKs nyhetssending kl 21,  tirsdag 11.august, kunne vi se en gjeng studenter i bakgrunnen som festet hemningsløst. Det var ingenting som tydet på at de brydde seg om smittevern. De var heller ikke fra UiB, men fra en institusjon som hadde avlyst fadderuken.

Dessverre har det negative mediekjøret mot fadderuken, og fra enkeltpersoner ved UiB ført til at kveldsarrangement i regi av fadderstyrene tilslutt ble avlyst. Ikke fordi vi tror dette vil redusere smittespredningen, men som viserektor Oddrun Samdal uttalte blant annet til NRK.no:

– Denne avgjerda skjer ikkje fordi fadrane og studentane ikkje har vore gode nok på smittevern. Men vi ser at presset når det gjeld gjennomføring og merksemda fadderveka får nasjonalt over tid blir for stort. Omsynet til studentane er sentralt.

 Ta gjerne også en titt på innslaget med rektor og leder for studentparlamentet i lokalsendinga til NRK onsdag 12. august.

Dermed har vi fått et dårligere mottak av våre nye studenter. Jeg er også redd for at  vi får økt smittespredning lokalt, hvis festene i stedet blir flyttet til trange hybler uten noe form for kontroll og smittevern. Jeg er også uroa dersom studentene ikke tør å melde fra hvis de blir smittet fordi de er redd for å bli framstilt som syndebukker av media eller andre. Skal vi slå ned smitteutbrudd er det å melde fra hvis man er smittet, helt essensielt, og det må studentene kjenne seg helt trygge på.

Jeg har snakket med lederne for fadderstyrene ved vårt fakultet. Jeg er både imponert og stolt over den innsatsen og det ansvaret de har tatt. Jeg forstår godt at mange av disse er skuffet og føler seg urettmessig uthengt av enkeltpersoner og media. De skal ha skryt og ikke kritikk for at de virkelig har tatt ansvar i år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *