Prestisjefylte prosjekt til fakultetet

En av de tingene jeg synes er kjekkest, er når jeg kan bruke denne bloggen til å framheve personer eller grupper ved fakultetet som har gjort det bra. Det kan være fordi de får priser eller andre utmerkelser, -fordi de når gjennom i samfunnsdebatten, eller fordi de henter inn prestisjefylte prosjekter. Den siste uken kan jeg si det har det skjedd mye kjekt.

Men la meg starte med, på vegne av hele fakultetet, å utrykke stor takknemlighet til Trond Mohn Stiftelsen (TMS). Stiftelsen har siden år 2004 bidratt med mer enn 290 millioner kroner til å støtte viktig forsking ved fakultetet. Stiftelsen har finansiert nye forskningsinitiativ og sentre, men ikke minst har den gjennom TMS Starting Grant-programmet støttet yngre forskere. Siden programmet ble etablert har 20 talentfulle yngre forskere ved fakultetet fått en solide startpakker for å kunne etablere seg i toppen av internasjonal forsking.

TMS bidrar tungt til våre ambisjoner om å levere forskning på høyt internasjonalt nivå. For å ta noen eksempler: Akkurat nå er mange av de som har mottatt TMS Starting Grant sentrale i de 10 SFF-initiativene som fakultetet koordinerer. Stiftelsen gav også generøs støtte i 2018 til satsingen på Bjerknes klimavarslingprogram. Dette var med å berede grunnen for den NORCE-ledede SFIen Climate Futures, som vi fikk tildelt før sommeren. Og tidligere i høst fikk Senter for integrert dyphavsforskning en solid bevilgning fra TMS, som støtter opp om vår strategiske satsing på dette fagområdet.

Dette og mer til, har TMS støttet gjennom de siste årene. Fredag ble så årets TMS Starting Grant annonsert. Der var Willem van der Bilt og Erlend Grong på listen, dermed er fakultetet oppe i 22 yngre forskere støttet av TMS.

Erlend Grong er tilknyttet Matematisk institutt og har fått støtte til prosjektet «Geometry and Probability with Constraints». Erlend sier til På Høyden at «prosjektet vil gjøre grunnarbeidet for nye verktøy for å forstå ligninger som dukker opp i finans og robotikk».

Daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole, overrekker blomster og plakett til Erlend Grong. Foto/ill.: Helge Skodvin, TMS


Willem van der Bilt skal forske på klimaendringer knyttet til Arktis i prosjektet «Past constraints on a warmer and wetter future Arctic climate». Til På Høyden sier Willem:

«Å motta TMS Starting Grant er et stort privilegium og en akademisk drøm som går i oppfyllelse. Denne muligheten er det beste springbrettet man kan ønske seg som en forsker tidlig i karrieren. Tildelingen vil også gjøre det mulig for meg å utnytte og fremme det unike analytiske potensialet ved vertsinstituttet mitt – Institutt for geovitenskap.»

Hole overrekker TMS Starting Grant til Willem van der Bilt. Foto/ill.: Helge Skodvin, TMS

Men det er ikke bare hos TMS vi har lykkes med å hente prestisjefylte prosjekt. Tidligere har jeg skrevet om at UiB hadde fire kandidater i finalen til ERC Consolidator Grants. I dag fikk vi vite at alle fire kandidatene fikk innvilget sine søknader!

Fra vårt fakultet kan vi gratulere Nele Meckler og Inga Berre som begge nå har fått ERC Consolidator Grant. Nele kan fra tidligere skilte med et ERC Starting Grant og et TMS Starting Grant. Inga må sies å ha hatt en særdeles hyggelig høst siden hun i oktober også fikk finansiert et prestisjefylt VISTA Center for modelling of coupled subsurface dynamics.

Nele Meckler og Inga Berre, to av UiBs fire ERC Consolidator Grant-mottakere. Foto: Eivind Senneset

På grunn av Koronaen er jeg litt usikker på hvordan fakultetet skal få markere alle disse flotte tildelingene, men jeg håper vi kan få til en lunsj eller middag i januar. Uansett, vil jeg herved på vegne av fakultetet gratulere Willem, Erlend, Nele og Inga med spennende prosjekt og strålende innsats!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *