Universitet uten vegger

I rektordebatten fredag spurte byrådsleder Roger Valhammer rektorteamene:

«— Korleis vil de, sammen med resten av Bergen, bidra til at fleire av dei kloke hovuda vert verande i Bergen etter endt utdanning?».

– og han la til – «vi er klare!»

Svarene fra rektorteamene kan dere se selv i strømmingen av kandidatpresentasjonen:

Men jeg hjelper gjerne rektorkandidatene med utfyllende svar.

Det dreier seg selvfølgelig om å utvikle forskning og utdanning som er relevante for et samfunn i endring. Men det dreier seg like mye om å føre universitet og resten av samfunnet tettere sammen.

Slik får universitetet vise fram den spennende forskningen som foregår, og alle de flotte studentene, og slik kan universitetet lettere se samfunnets behov for ny kompetanse.

Noe av det jeg mener har vært mest vellykket de siste årene har vært satsingen på klyngene.

Kunnskapsklyngene er tuftet på fysisk nærhet om forskning, utdanning, innovasjon og entreprenørskap mellom mange aktører og innen viktig tema.

Det beste eksempelet er den marine klyngen. På Marineholmen har en virkelig fått til et slagkraftig økosystem av næringsliv og innovasjon – med universitetets forskning og utdanning sentralt plassert.

Både som drivkraft og magnet.

Per i dag er det mer enn 150 bedrifter representert i området, inkubator, venturekapital, makerspace og alt som skal til for å skape et dynamisk og kreativt miljø.

Den samme dynamikken ser vi i medieklyngen.

Etter å ha besøkt Alrek helseklynge for noen uker siden, er jeg sikker på at denne vil bli et sterkt bidrag til å korte avstanden mellom universitetet, utdanninger og viktige deler av samfunnets helsetjeneste og skape innovasjon og utvikling på dette området.

Disse klyngene trekker kloke hoder til Bergen og skaper arbeidsplasser for dyktige kandidater – slik som byrådslederen ønsker!

Nylig kom det en rapport fra European University Association med tittel “Universities without walls – A vision for 2030”, som skal hjelpe universitetsledere i strategisk planlegging framover.

Jeg synes ikke rapportens innhold var spesielt imponerende – til det var den for høytflygende – men jeg likte tittelen veldig godt!

Skal vi sammen med byen både tiltrekke oss og beholde de «kloke hodene», må vi åpne dørene.

«Universitet uten vegger» er en god metafor for dette.

Det betyr at vi fysisk må tilrettelegge for et universitet som åpner dørene til samfunnet og som dermed er attraktivt for mange. Slik en har fått til på Marineholmen, i Mediebyen og nå på Alrek.

Nettopp denne tanken er sentral når vi nå arbeider med visjonen for Nygårdshøyden sør prosjektet. I de nye planene ser vi aksen fra Realfagbygget via Geofysen til Marineholmen i en helhet slik det er beskrevet i UiBs Masterplan for areal 2018-2040 (s.24-27).

Den nye visjonen skal være klar til påske.

Heldigvis kan vi bygge på mye av det som alt er utarbeidet for «Entek-bygget».

Men det at vi nå ser visjonen i et helhetlig perspektiv for realfagene og UiB gir oss nye muligheter, inkludert at IKT-fagene vil få en mer sentral rolle.

Så til byrådsleder Roger Valhammer:

Vi holder på å bygge et realfaglig kraftsentrum på Nygårdshøyden sør der innovasjon og tett kontakt med samfunns- og næringsliv er et viktig perspektiv.

Får vi dette til, kommer Bergen til å bli en mye mer attraktiv kunnskapsby.

Vi arbeider med planene – hjelper du oss med å realisere disse?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *