Endelig kan vi ønske velkommen til en (semi-) åpen campus!

Så er semesteret i gang og studentene auler rundt på høyden. Med hurtigteststasjoner og gode smittevernregler nærmer vi oss noe som minner om en normal studiestart.

Studiestart august 2021. (Foto: Jens Helleland Ådnanes)

At vi får dette til, skyldes et godt og tett samarbeid mellom UiB sentralt, fakultetene, instituttene og Bergen kommune.

Takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig!

Selv om vi fort kan få enkelt episoder og eventuell smitte, er alt lagt til rette for nettopp å unngå det.

MatNat-fakultetet tar årlig imot mange hundre studenter.

Førsteinntrykket har stor betydning for hvordan studenttilværelsen oppleves. At vi nå omsider kan arrangere fysisk velkomst, klassemottak i mentorgrupper, fadderuke nesten som normalt og i tillegg kan planlegge stor grad av fysisk undervisning – er et stort steg ut av pandemien.

Med omlag 30 000 studenter i Bergen ved studiestart er det utfordrende å ivareta alle aspekter.

Vårt ansvar er, så langt vi klarer, å legge til rette for trygge rammer og møteplasser slik at nye studenter kan få en god studiestart, blir kjent med hverandre, med studiestedet sitt og byen de skal studere i.

Det som kanskje for utenforstående ser ut som et kaos av studenter, er noen ganger akkurat det.

Men studentmottaket er også del av et stort, organisert apparat der både ansatte og eldre studenter legger ned et formidabelt arbeid for at denne første uken skal være ivaretakende, informativ og sosial. I tillegg til faglig informasjon vil mange vennskap etableres, og være med på å skape gode rammer rundt en studenttilværelse som skal vare i mange år.

Det er viktig for god læring!

Studentene ved vårt fakultet får møte både fagmiljøene ved de ulike studieprogrammene og mentorer som skal følge dem det første året. I tillegg får de tilbud om ulike aktiviteter som fadderstyrene arrangerer.

At våre studenter legger ned stor frivillig innsats for at nye studenter skal føle seg inkludert og velkommen er ingen selvfølge.

Vi er både stolte og takknemlige for at studentene på denne måten tar ansvar for å skape et godt studiemiljø. I tillegg gjør våre mange ansatte en formidabel innsats!

Dette er den mest hektiske perioden for mange på studieseksjonen, både ved fakultetet og på instituttene.

Det er innsats som verdsettes!

Vi skal fortsette arbeidet med studentmottak også gjennom den neste dekan-periode.

Er det noe det siste året har lært oss er det behovet for gode møteplasser og læringsarenaer, studenttilhørighet og samhandling. Så får vi ta med oss eventuelle forbedringspunkter, for bare på den måten kan vi bli enda bedre til å ta imot våre nye studenter!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.