En verden i krig

(Foto: UiB)

På under to uker synes det som om verden er totalt forandret.

Krigen i Ukraina er brutal. Det gjør dypt inntrykk å se bildene som ruller over TV-skjermen og se alle de uskyldige som rammes.

Som universitetssamfunn har vi en særskilt viktig oppgave i å stå opp for demokratiske verdier. UiB har derfor, som de andre i vår sektor, sluttet seg til den norske regjeringens fordømmelse av de russiske krigshandlingene.

Som et resultat av krigføringen stilles alt bilateralt samarbeid med russiske universiteter i bero inntil videre – selv om forsker-til-forsker-samarbeid skal opprettholdes dersom det vurderes som forsvarlig.

Her må de det er aktuelt for være i dialog med instituttledelsen om hvordan det enkelte tilfelle skal håndteres.

MatNat har bredt samarbeid med russiske universitet, og vi vet at mange av våre russiske kollegaer er sterke motstandere av regimet. I tider som disse kan forsker til forsker kontakt derfor være viktig på flere plan.

Når det gjelder Ukraina har UiB signalisert at vi kan ta imot forskere og studenter som en ekstraordinær innsats i forbindelse med at det forventes en flyktningestrøm også til Norge.

Dette vil det blir informert om fra sentralt hold.

UiB har laget egne informasjonssider Informasjon til studenter og ansatte om krigen i Ukraina | Aktuelt | UiB, der vil dere også finne kontaktinformasjon som kan være nyttig.

Det viktigste vi gjør nå er å ta godt vare på våre ukrainske ansatte og studenter – samtidig som vi ivaretar våre russiske ansatte som også står i en vanskelig situasjon.

Ta kontakt, vis omsorg og spør dem hvordan de har det og om det er noe dere kan gjøre.

Krigen har allerede gjorde uopprettelig skade. Så kan vi bare håpe at den ikke blir langvarig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *