Illustrasjon som viser den nye allmenningen som planlegges i Nygårdshøyden sør

Viktig steg fremover for Nygårdshøyden sør

Denne uken har vi fått gode nyheter fra Kunnskapsdepartementet (KD)! Vi slipper å gå veien via Konseptvalgutredning (KVU) og KS1. KD har gitt oss skriftlig bestilling på Oppdrag For Prosjekt (OFP), som betyr at vi ikke må gå den vanlige veien i denne type store byggeprosjekter. 

Denne beslutningen har KD og Finansdepartementet tatt på bakgrunn av analysenotatet Nygårdshøyden sør(NGHS) – Realfagbygget og Fysikkbygget – behov for totalrehabilitering, som ble sendt til KD i fjor vår. MatNat på alle nivå, Eiendomsavdelingen (EIA) og ledelsen på UiB, har gjort et stort og grundig arbeid, og departementene er enig i at rehabilitering av Realfag- og Fysikkbygget er en god ramme for prosjektet vårt. Tusen takk til alle! 

Dette betyr også at vi slipper å generere urealistiske alternativ for lokalisering av MatNat med påfølgende omfattende dokumentasjon. For hva er egentlig alternativet til å være her vi er i dag? For oss på MatNat tar vi det nærmest for gitt at fakultet skal være en del av kunnskapsmiljøene på Høyden, og at vi skal ha et tett samarbeid med byens øvrige aktører. Det er premisset har ført til at vi i stor grad har satset på rehabilitering og gjenbruk av bygg, noe som også er det eneste fornuftige i lys av det grønne skiftet.  

Det gode arbeidet som allerede er gjort tar vi med oss videre i prosessen. I OFP skal vi i samarbeid med EIA, blant annet jobbe videre med mål og resultater, infrastrukturbehov, kostnadsestimater, gjennomføringsplan og organisering. Vi skal utrede to ulike konsept for rehabilitering. Den ferdige OFP-en skal så gjennomgå ekstern evaluering, og vårt mål er å få klarsignal om å starte forprosjektet så fort som mulig.  

Vi jobber nå parallelt med Allégaten 64. Siden januar i år har EIA og UiB-ledelsen hatt hyppig og løpende dialog med KD. Også her er det flere momenter som må avklares, men vi håper på gode nyheter på den fronten før sommerferien.  

For oss kjennes det som om vi slipper en strafferunde, andre vil kanskje si at vi har fått til en snarvei. Uansett hvordan en beskriver det, så er det ingen tvil om at det solide, grundige arbeidet som har vært gjort så langt, har vært helt avgjørende for at NGHS denne uken har tatt et viktig steg fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *