Vivat Academia

Det er noe spesielt med åpningen av et nytt akademisk år. Strofene Gaudeamus igitur retter folk opp i ryggen, forventningene er høye og spenningen er stor. Samtidig akademisk åpning både er ukjent og kanskje litt pompøst for noen, så kan vi se iveren etter å starte et nytt formativt kapittel i livet, nærmest lyser ut av øynene på alle de helt ferske studentene. Det kjenner jeg gir meg masse energi og en stolthet av å jobbe med forskning og utdanning.

Statsminister Jonas Gahr Støre som holdt hovedtalen for de nye studentene sa det godt da han i sin innledning tok oss 150 år tilbake i tid og de store utvandringsbølgende til Amerika. Den gang var Norge et fattig land med få muligheter. I dag er vi et rikt land med et hav av muligheter. Fjorder, fossefall, olje og gass, hadde vi også for 150 år siden, men vi manglet kunnskapen for å utnytte potensiale vi hadde. I dag vet vi vet vi mye om hva vi trenger i fremtiden, men det er også mye som er ukjent. Hva kommer våre barnebarn til å se tilbake på og si: tenkt om de bare viste at…

Nettopp utvikling av ny kunnskap og utdanning av arbeidstakere som vil stå i arbeid frem til 2070, er helt sentralt når vi i år ønsker 974 nye studenter velkommen til MatNat. Jevnt over har vi gode søkertall og antallet som har takket ja til studieplass, er høyere enn studieplasser. Vi ser også at studier der koblingen til arbeidslivet er tydelige, er de mest populære. Siving. studiene og informatikkstudiene har gode søkertall, høyt snitt for å komme inn og lange ventelister. På den andre siden ser vi at disiplinbaserte fag som kjemi og fysikk, samt klimafaget klima-, atmosfære- og havfysikk, ikke fyller sine studieplasser. Her har vi et rekruteringspotensial hvor vi må tydeliggjøre koblingen til arbeidslivet og mulighetene som ligger i disse studiene.

Foto: Justine Eskild

På samme måte som rekrutering og studiestart henger sammen, henger også studiestart og godt faglig- sosialt mottak sammen. MatNat har vært fremst når det kommer til fagligmottak og ikke minst etableringen av mentorordningen som nå har blitt gjeldene for hele UiB. Faglig integrering og trivsel er viktig for å ivareta gnisten som de nye studentene har, og ikke minst så vil det gjøre overgangen til en ny hverdag lettere og forhindre uønsket frafall. Det gjøres masse godt arbeid i dag, men vi kan fortsatt bli bedre. Jeg vil oppfordre alle til å tenke over hva mer vi kan gjøre for å gjøre studiestarten best mulig for flest mulig.

Foto: Justine Eskild

Samtidig som studiestart er i full gang i Bergen, er det også tett i tett med debatter og diskusjoner under Arendalsuka. MatNat er godt representert med faglig tyngde innen blant annet hav, AI, energi og utdanningspolitiske problemstillinger. Arendalsuka er nok en påminner om at vi som forsknings- utdanningsinstitusjon innen MNT-fagene spiller en nøkkelrolle i omstillingene vi står ovenfor. Samfunnet skriker etter kompetansen vi utdanner, og kunnskapsgrunnlaget vi bidrar med. Verden trenger tankene våre.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *