Vi skal ha flere sentre for fremragende utdanning

Det er alltid kjekt å se gode ambassadører for fakultet og UiB i aksjon. I vårens fakultetsmøte for MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) i Bergen 26.-27. april ble vi presentert for flere av de nasjonale senter for fremragende utdanning (SFU).

Det er ingen tvil om at vår SFU, bioCEED, på dette møtet representert ved Vigdis Vandvik og Christian Jørgensen, har etablert en unik status i nasjonal sammenheng.

Under programposten «Sentre for fremragende utdanning – Evaluering, utvikling, erfaring, nasjonal spredning og betydning for kvalitet i MNT-utdanning», fikk Vigdis tydelig fram hvor viktig bioCEED er som nasjonal aktør, men også den status og betydning dette senteret har fått for utdanningskvalitet på UiB.

Dette ble fulgt opp av Christian Jørgensen, som på en glimrende måte foreleste(!) over oppgitt tema «Nye undervisnings- og vurderingsformer- pedagogiske muligheter og byråkratiske hindringer».

Det Christian først forklarte oss, er hvor viktig det er å skape en sammenheng mellom læringsmålene vi formulerer, hvilke undervisningsaktiviteter studentene blir involvert i og hvordan vi tester studentenes læringsutbytte. Dette blir kalt «Constructive alignment».

Det andre han forklarte oss er at dette er vanskelig å få til uten å bruke nye vurderingsformer.

Problemet er at vi har et eksamensreglement som er mer opptatt av det studentene – og de som vedtar reglene – tror gir «rettferdighet», enn undervisnings- og vurderingsformer som beviselig gir et godt læringsutbytte.

Jeg er helt enig med Christian i at det er et behov for å modernisere i regelverket slik at vi ikke skaper unødvendige hindringer for nye vurderingsformer som støtter god undervisning og læring.

Her må vi sammen alliere oss med studentene for å få til endring.

Dette er også et eksempel på hvordan bioCEED-miljøet setter seg i førersetet for å endre vår tilnærming til utdanning.

Fire år med bioCEED har vist hvor viktig en SFU kan være for å endre en utdanningskultur.

På fakultetsnivå er det ingen tvil om at ordningen med merittering av fremragende undervisning og etableringen av et Pedagogisk akademi er kommet etter et solid påtrykk fra bioCEED.

Det er heller ikke tvil om at bioCEED har hatt en stor og positiv impact på hvordan vi tenker rundt utdanning ved hele UiB.

Derfor ønsker jeg meg flere SFU-er ved fakultetet.

På fakultetsmøtet kunne Helen Bråten fra NOKUT fortelle oss at det planlegges en ny utlysing slik at det kan etableres 4-5 nye SFU-sentre i 2019, antagelig etter samme kriterium som i 2016-runden. All erfaring tilsier at det å etablere en SFU er et langsiktig arbeid.

Her er likevel 10 tips fra Helen Bråten til deg som vil bli SFU-leder:

  1. Start nå
  2. Ha høye ambisjoner
  3. Ta med studentene
  4. Skap entusiasme i kollegiet
  5. Identifiser styrker og bygg på disse
  6. Gi studentene reell FoU-basert utdanning
  7. Ha fokus på studentenes læring – dokumentér det som virker
  8. Få med toppledelsen
  9. Involver eksterne, kritiske venner, nærings- og samfunnsliv og internasjonale nettverk
  10. Skriv en god søknad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.