Slik blir årets lønnsoppgjør

De av oss som er organisert i en fagforening har de siste ukene blitt invitert til å sende inn krav til årets lokale lønnsoppgjør gjennom foreningene våre. Lønn og belønning er jo noe vi alle er opptatt av både som arbeidstakere og arbeidsgivere.

Men jeg er ikke sikker på om alle er like godt kjent med UiBs lønnspolitikk.

Derfor har jeg lyst til å informere litt om noen av punktene i dokumentet «LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I BERGEN».

Et utmerket dokument jeg anbefaler alle ansatte å lese!

For det første står det at «Lønnsfastsetting og lønnsendring skal være forankret i en lønnspolitikk som er kjent for de tilsatte», noe jeg håper å bidra til gjennom denne bloggen.

Dokumentet sier også hva som er hovedmålene med den lokale lønnspolitikken. Blant annet skal den «ses i sammenheng med og bidra til virksomhetens overordnede mål og strategier».

Videre står det at «Lønnspolitikken bør på sikt bidra til at vi når et akseptabelt lønnsnivå for alle». Akkurat hva dette innebærer kan diskuteres, men offentlig lønnsstatistikk viser at UiB henger noe etter når vi sammenligner oss med konkurrerende institusjoner. Dette er noe våre lokale fagforeninger er opptatt av, og har ført til en interessant diskusjon, blant annet i På Høyden.

Årets lokale lønnsoppgjør bidrar uansett ikke til å utligne forskjeller mellom institusjoner siden lønnspotten som skal fordeles gjennom oppgjøret er basert på den lokale lønnsmassen ved den enkelte institusjon.

Det vi nå skal gjøre er altså å fordele en begrenset pott bestemt av staten på best mulig måte. Det betyr at noen vil bli glade og mange skuffet.

Derfor er prosessen rundt oppgjøret både viktig, stor og krevende.

Når instituttledelsene sammen med fakultetet utarbeider kravlister i forkant av oppgjøret, er disse basert på samlet vurdering ut fra «kriterier for vurdering av individuell lønn». 

Disse kriteriene er nærmere beskrevet på side 12-15 i det lønnspolitiske dokumentet, og varierer mellom ulike stillingskategorier. For eksempel skal ansatte i vitenskapelige stillinger vurderes etter innsats i forskning, undervisning/veiledning, formidling og administrasjon.

Vurderingene som blir gjort i denne sammenhengen er også noe som bør inngå som del av årlige medarbeidersamtaler.

Som det står i dokumentet «Ved UiB skal alle medarbeidere tilbys en årlig medarbeidersamtale. Lønnssamtalen bør være en del av medarbeidersamtalen.»

Målsettingen for fakultetet er selvfølgelig at vi skal gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene profesjonelt og i tråd med den vedtatte lønnspolitikken og føringene i oppgjøret.

Men det er alltid slik at det blir gjort skjønnsmessige vurderinger.

Derfor er det viktig at vi har forhandlinger hvor foreningene kommer med sine krav, og har innsyn i de prioriteringer arbeidsgiver gjør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *