I 2021 skal vi ha to nye sentre for fremragende forskning

Fakultetet har siden starten i 2003 vært vertskap for fire Sentre for fremragende forskning (SFF-sentre). Disse har på ulike måter vært viktige motorer i fakultetets faglige utvikling.

Det er en helt klar ambisjon for fakultetet at vi oppnår tildeling av 1-2 nye SFF-sentre i 2021.

Vi er beredt til å gå i dialog med søkermiljøene for at dette skal lykkes oss.

Forskningsrådet signaliserer nå at 2020 blir neste mulighet for å søke status som SFF.

Det betyr at det alt nå er tid for å starte en institusjonell prosess for å få fram søknader med mulighet til å lykkes i det som garantert blir en hard konkurranse.

Rektoratet har overfor dekangruppen signalisert at prosessen vil bli styrt fra toppen. Det betyr at strenge krav vil bli stilt til aktuelle søkere for å få oppnå den nødvendige institusjonsstøtten.  Det er som kjent institusjonen som sender inn søknaden, og dermed også avgjør hvilke søknader som til slutt skal sendes.

Alle dekanene er blitt bedt om å utforme et notat til prorektor innen 1. desember. Notatet skal beskrive aktuelle sterke fagmiljø og også redegjøre for fakultetets videre arbeid med å identifisere miljø og tema. I løpet av vårsemesteret 2019 regner jeg med at de fleste fagmiljøene som kan tenkes å utvikle en SFF-skisse bør være klare.

De viktigste kriteriene for å få anledning til å sende søknad vil være CVer. Disse bør være på nivå med søknader som får gjennomslag i ERC eller Toppforsk. I tillegg er må det være en plan/visjon for et senter som er vitenskapelig ambisiøst og originalt.  Det er også viktig å tenke på at en SFF skal gi merverdi ut over å framstå som et stort forskningsprosjekt.

Dekanatet ved fakultetet vil sammen med instituttledergruppen bruke tiden framover til å identifisere søkermiljø hos oss.

Vi vil snakke med fagmiljø som vi mener har mulighet til å nå opp i konkurransen og be disse om å starte planlegging av SFF-søknad.

Noen miljø har sikkert allerede gått i gang med å legge planer selv, og da er det viktig at vi får vite om dette. Ta derfor snarest kontakt med din instituttleder.

SFF-ordningen ble innført i begynnelsen av 2000-tallet. Ordningen sprang blant annet ut av tydelige anbefalinger i fagevalueringer som pekte på behovet for å bygge tyngre og mer fokuserte fagmiljø, med langsiktig finansiering tilpasset ambisiøse vitenskapelige mål.

Målet med ordningen har nettopp vært å støtte Norges fremste fagmiljøer slik at de kan:

  • Drive nyskapende og nysgjerrighetsdrevet forskning
  • Oppnå forskningsresultater som påvirker den internasjonale forskningsfronten
  • Arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemer
  • Utdanne framtidens beste forskere

Senter for fremragende forskning:

The Birkeland Centre for Space Science (BCSS )

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *