Hun er en god rollemodell i vår satsing på IKT-fagene

Forrige uke ble det kjent at UiB utnevner 10 nye æresdoktorer.

To av våre nye æresdoktorer er litteraturprofessor Toril Moi og FNs generalsekretærs spesialutsending for hav Peter Thomson.

Toril Moi startet sin akademiske karriere ved UiB, har hatt sterk tilknytning til vår institusjon, og er en internasjonalt profilert litteraturviter.

Peter Thomsen har som sitt oppdrag å skape global mobilisering av handling for SDG 14 Liv under vann.

Siden UiB har fått et spesielt ansvar for ansvar for SDG 14 gjennom Ocean Sustainability Bergen, er dette et godt valg for institusjonen.

Spesielt gledelig er det at den av æresdoktorene som er mest tilknyttet vårt fakultet, er en kvinne som har utmerket seg innen datasikkerhet, professor Anne Canteaut.

Anne Canteaut

IKT er et voksende felt, og myndighetene fremhever stadig at Norge gjennomgår en betydelig transformasjon der IKT er en sentral del. Utnevnelsen av en egen digitaliseringsminister i regjeringen i år er et godt tegn på det.

Både UiB sentralt og vårt fakultet har lagt inn betydelig innsats i å styrke vår utdanningskapasitet og forskningskompetanse innen IKT og spesielt informatikk.

En god del av denne innsatsen har gått i retning av datasikkerhet, hvor Selmersenteret ved Institutt for informatikk og forskningssenteret Simula@UiB til sammen nå utgjør et av Nord-Europas største forskningsmiljø innen kryptologi.

Bachelorstudiet i datasikkerhet er et av studiene ved UiB som har hatt størst økning i antall søkere ved årets opptak. Samtidig er de aller fleste som vil studere informatikk og teknologifag hos oss unge menn.

Dyktige og synlige kvinner som professor Anne Canteaut, er derfor viktige og gode rollemodeller for unge kvinner. Hun leder INRIA sitt forskningssenter i Paris og også  forskningsgruppen innen datasikkerhet samme sted.

Professor Canteauthar et stort antall faglige utmerkelser, leder mange prosjekter og komiteer, og er medlem av utallige programstyrer og editorial boards.

Hun er en fremragende forsker og underviser som i tillegg utmerker  seg med sine populærvitenskapelige fremstillinger og videoer der hun gjør faget sitt tilgjengelig for allmennheten.

Professor Canteaut er også flittig brukt som fagekspert når franske myndigheter utarbeider lover og regler. Hun blir en svært verdig æresdoktor for UiB.

Selve promosjonen skjer i forbindelse med den storstilte åpningen av Universitetsmuseet den 14. oktober, hvor det blir mange flotte arrangement å delta på for hele byen.

Så merk av datoen i kalenderen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *