Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

Skal fakultetet ivareta sitt samfunnsoppdrag må det skje innenfor hensiktsmessige og fremtidsretta arealer. Derfor er UiBs arbeid med en samlet plan for campusutvikling viktig, og arealutvikling høyt prioritert av fakultetsledelsen.

De siste ukene er det tatt to beslutninger som er viktige for å realisere nødvendig utvikling av vår del av Nygårdshøyden. Den første er den gledelige meldingen vi fikk 18.mai om at regjeringen bevilger 25 millioner til rehabilitering av studentlaboratorium i Realfagbygget.

Sammen med «matchende» beløp som UiB selv må stille med, gir dette et solid bidrag til høyst nødvendig oppgradering av deler av Realfagbygget. Dette i påvente av den store rehabiliteringen som er kostnadsberegnet til å bli en milliardinvestering.

Den andre viktige beslutningen ble tatt av Bergen bystyre 28.mai. Da ble reguleringsplan for Energi- og teknologibygget vedtatt med mindre justeringer.

Framover vil vi videreutvikle både faglig profil og finansieringsplanen på en måte som gjør at vi kan realisere våre faglige planer så langt som mulig i tråd med reguleringen.

EnTek_view fra diagonal

Fra saksforelegget til bystyret kan vi lese Fagetatens vurdering og anbefaling:

«[…] Plan- og bygningsetaten legger i sin helhetsvurdering vekt på viktige samfunnsnyttige aspekter i planforslaget som etablering av ny gangforbindelse mellom bybanestopp, universitetsområdet på Nygårdshøyden og opprustning av eksisterende byrom. Det vurderes som positivt at nybygget vil kunne bidra til etablering av en energi- og teknologiklynge i Bergen og at planforslaget vil styrke universitetets posisjon som byuniversitet. […]»

Rehabiliteringen av Realfagbygget sammen med realiseringen av Energi- og teknologibygget vil legge grunnlaget for videre utvikling av et av landets tyngste naturvitenskap- og teknologimiljøer.

Visjonen vår er å etablere et unikt og framtidsrettet miljø for forsking, utdanning og innovasjon i samarbeid med samfunnet rundt oss.

Moderne fasiliteter, inkludert laboratorier, studentareal og samhandlingsrom med bedrifter og andre forskningsaktører er helt nødvendig for å sikre at vi kan drive forskning i internasjonal klasse.

ARK_ENTEK INT FINAL

Vi skal heller ikke glemme at disse prosjektene sammen med rehabiliteringen av Geofysen og Fysikkbygget vil danne en helhet for det som i dag framstår som en fragmentert og noe nedslitt bygningsmasse.

Det betyr også at disse store prosjektene bidrar til en høyst nødvendig oppgradering av byrommet fra Realfagbygget til bybanestoppet på Nygård.

EnTek_StillBilder_006

Når Energi- og teknologibygget står ferdig er jeg overbevist om at vi har etablert et byrom som vil åpne UiBs campus på Nygårdshøyden syd på en spennende og attraktiv måte.

Samtidig ivaretar vi de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene knyttet til van der Graf bygget, Geofysen og aksen langs Allégaten.

2 thoughts on “Dette er viktige steg for å realisere store prosjekt

  1. Gratulerer med prosjektet, det glede. Jeg meg til å bli forske i teknologi digital løsninger og interaction designer.

    Matematikk for utvikling medicine. Fra natur til bordet. ♥️

Legg igjen en kommentar til Candida Sylta Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *